กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือภาคีเครือข่ายจัดงานสาธิตใช้โดรนเพื่อการอารักขาพืช“Next of The Next เกษตรไทยก้าวไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

นาย รพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (TIATA) กรมวิชาการเกษตร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และภาคเอกชน จัดทำโครงการต้นแบบใช้โดรนเป็นเครื่องมือทำการเกษตรอัจฉริยะในด้านอารักขาพืช ควบคู่กับนวัตกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสม พร้อมมอบโดรนภาคการเกษตรให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว และทุเรียนภูเขาไฟ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตรของชุมชนสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด “Next of The Next เกษตรไทยก้าวไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 

สอดรับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกข้าวในจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จากอำเภอห้วยทับทัน ปรางค์กู่ อุทุมพรพิสัย และอำเภอราศีไศล เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและระดับอำเภอ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 350 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะด้านอารักขาพืชมาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต และส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงนวัตกรรมด้านการเกษตร คือ เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และนวัตกรรมการเกษตรด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพ และผลผลิตทางการเกษตร มุ่งสู่การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตรของชุมชนสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะได้ต่อไป

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยหลัก 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 ยุทธศาสตร์ 3’s (Safety-Security-Sustainability-เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง และเกษตรยั่งยืน) ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน และยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืน 

สำหรับการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือการใช้โดรนเพื่อการพัฒนาการด้านอารักขาพืชซึ่งเป็นนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะ เป็นอีกหนึ่งการดำเนินงานเชิงรุกแบบบูรณาการของกรมส่งเสริมการเกษตรกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้นำโดรนมาใช้ในหลายกระบวนการผลิต เช่น การหว่านข้าว หว่านปุ๋ย พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มผลผลิต ลดเวลา ลดการสัมผัสอันตรายจากสารเคมีได้ สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้ทำเกษตรแบบทำน้อยได้มาก ใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้แรงงานในภาคการเกษตร เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านนวัตกรรมสมัยใหม่หรือการใช้โดรนภาคการเกษตรเกิดขึ้นและเป็นประโยชน์กับเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตร หารือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมาเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โดรนเพื่อการเกษตร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการเกษตรและด้านอารักขาพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

“สำหรับการจัดงานวันสาธิตการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภาคีได้ร่วมขับเคลื่อนทำให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน อีกทั้งถ่ายทอดความรู้ การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การใช้งานต่าง ๆ หลักการบินที่ถูกต้อง ข้อควรระวังก่อนและหลังทำการบิน เป็นต้น พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้โดรนประเภทต่าง ๆ รวมถึง การใช้โดรนสำรวจสุขภาพของพืช เป็นต้น โดย บริษัท เอทีไอเทคโนโลยีส์ จำกัด (โดรนเจ้าเอี้ยง) ได้มอบโดรนภาคการเกษตรให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จำนวน 1 เครื่อง และกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยจะมีการฝึกปฏิบัติการใช้โดรนในนาข้าวและในสวนทุเรียน เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้โดรนเพื่อการอารักขาพืช เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรได้ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นนำไปสู่การพัฒนากลุ่มเกษตรกรทั้งสองแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตรของชุมชนข้าวและทุเรียนอัจฉริยะของจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้แนวคิด Next of The Next เกษตรไทยก้าวไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งท้าย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า