ธ.ก.ส.จับมือ เจียไต๋ นำ เทคโนฯ-นวัตกรรม เสริมแกร่งภาคเกษตรไทยไปสู่ความยั่งยืนภายใต้ BCG Model

เจียไต๋ นำโดยนายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด จับมือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นำโดยนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรมูลค่าสูง” เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในภาคเกษตรกรรม การเติมองค์ความรู้ในการวางแผนการผลิตที่สามารถสร้างกำไร พร้อมสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเสริมศักยภาพการแข่งขันเกษตรไทยไปสู่ตลาดโลก ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

315009594 5777510502306983 3026158716835781868 n
ธ.ก.ส.จับมือ เจียไต๋ เสริมแกร่งภาคเกษตรไทย

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส. ตระหนักถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการพัฒนาและยกระดับภาคเกษตรไทย มุ่งเน้นการเกษตรมูลค่าสูง ทั้งพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพรไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตที่ตรงกับความต้องการของตลาดและมีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งความร่วมมือระหว่างธ.ก.ส. และบริษัท เจียไต๋ จำกัด ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูก ตอบโจทย์ปัญหาทำการเกษตรอย่างไรไม่ให้ขาดทุนและมีกำไรจากการลงทุน

รวมถึงการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องจักรกลการเกษตรมาปรับใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผลิตให้เกษตรกรอย่างตรงจุด ทั้งกระบวนการผลิต การแปรรูป การเชื่อมโยงการตลาด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ซึ่ง ธ.ก.ส. จะเชื่อมโยงเกษตรกรในกลุ่มเป้าหมายเข้ามาเรียนรู้ พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำผ่านสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4 ต่อปี วงเงินรวมกว่า 60,000 ล้านบาท

ด้านนายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารบริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์ทางการเกษตรมากว่าศตวรรษ เจียไต๋พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและพร้อมอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทยในทุกสถานการณ์ จึงร่วมมือกับ ธ.ก.ส. ริเริ่มโครงการที่จะสามารถผลักดันศักยภาพในการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรไทยก้าวไปอีกขั้นสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพที่มีความมั่นคงทางรายได้และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ

นอกจากนี้ บริษัท เจียไต๋ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก มีใจความว่า ในบทบาทของโซลูชั่น โพรไวเดอร์ พร้อมจะส่งมอบโซลูชั่นทางการเกษตรให้กับเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้การเพาะปลูกต่าง ๆ และนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรมาปรับใช้ในกระบวนการผลิต เช่น โดรนเพื่อการเกษตรและโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อเพิ่มความแม่นยำ เพิ่มคุณภาพในการเพาะปลูกและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต ทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรมีรายได้ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

ความร่วมมือระหว่างสององค์กรแห่งภาคการเกษตรไทยในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งพันธกิจในการต่อยอดการพัฒนาการเกษตรของไทย โดย เจียไต๋ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม และพร้อมอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศไทย