นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสักตอนบน จ.เพชรบูรณ์

บ่ายวันนี้ (6 ต.ค. 65) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำและอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมบรรยายสรุปสถานการณ์ ณ ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ก่อนจะลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยว และในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก ตามลำดับ 

nantnaphat

6 ต.ค. 2022

กรมวิชาการเกษตรแนะปฏิทินการผลิตมังคุดคุณภาพ(ในรอบ 12 เดือน)รับฤดูกาลส่งออกปี 2566เน้นย้ำให้ได้ผลผลิตคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่า 8 เดือนแรกของปี 2565  ไทยมีมูลค่ารวมของการส่งออกผลไม้สดทั้งหมดแสนล้านบาท เป็นการส่งออกมังคุดมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท มังคุดจึงเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ที่ดีให้กับประเทศอีกชนิดหนึ่ง 

nantnaphat

6 ต.ค. 2022

กรมวิชาการเกษตร ลุย ตรวจติดตามมาตรการรับรองสุขอนามัยพืชทุเรียนสดส่งออกประเทศจีน

ตามที่นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตร ติดตามมาตรการตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยพืช สำหรับทุเรียนเพื่อการส่งออกไปประเทศจีน ตามนโยบายการส่งออกทุเรียนสดคุณภาพมาตรฐานไปประเทศจีน ตั้งแต่การดูแลสวนทุเรียนการตัดทุเรียนคุณภาพจากสวน GAP การคัดทุเรียนสด มีคุณภาพที่โรงคัดบรรจุ และการตรวจสอบเพื่อรับรองสุขอนามัยพืช

nantnaphat

6 ต.ค. 2022

กรมวิชาการเกษตร เตือนภัยช่วงฤดูฝนกินเห็ดป่าอันตรายถึงชีวิต

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนขอแจ้งเตือนให้ระวังการเก็บเห็ดป่าหน้าฝนขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอาจเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต จากการเก็บเห็ดพิษบางชนิดที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายเห็ดกินได้สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร มีคำแนะนำเกี่ยวกับการเก็บเห็ดป่า ดังนี้

nantnaphat

6 ต.ค. 2022

ใต้แสงบ้าน”ดาวล้อมเดือน”สุกสกาวพร่างพราวแสง หรือ แสงเทียนที่ริบหรี่ เจาะกลางใจ…โดยขุนพิเรนทร์

เก่าไปใหม่มาสำรวจตรวจสอบกำลังหลักระดับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แสงบ้านดาวล้อมเดือน วันนี้กระทรวงเกษตรฯขับเคลื่อนอย่างไร ❓

nantnaphat

6 ต.ค. 2022

รมว.เกษตรฯมอบหมายกรมชลประทาน น้อมนำแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ใช้ในการบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วน 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น สาเหตุเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จำนวน 6 ถึง 7 ครั้ง ทำให้เกิดฝนตกหนัก มีน้ำป่าไหลหลาก เกิดอุทกภัยในพื้นที่ของลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง และลุ่มน้ำชี – มูล ประกอบกับในช่วงปลายเดือนกันยายน 2565 ได้รับอิทธิพลของพายุโนรู ทำให้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เกิดฝนตกหนัก มาซ้ำมาเติมพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้ว

nantnaphat

6 ต.ค. 2022

เกษตรกรเฮ! คชก.64 เพิ่ม Solar cell ขนาดเล็กเข้าเสริมกิจกรรมหลักช่วยเกษตรกรลดค่าไฟ ใช้ระยะเวลาคืนทุนสั้น พร้อมเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อ 

จากความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบปัญหาด้านเงินทุนที่ไม่เพียงพอในการดำเนินกิจการ กรมประมงจึงได้มีการดำเนินงาน “โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564” (คชก.64) ด้วยการสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่เกษตรกร โดยได้รับอนุมัติเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ภายใต้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่กู้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 ครอบคลุมพื้นที่ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลทั้งสิ้น 35 จังหวัด

nantnaphat

6 ต.ค. 2022

ชลประทานเตรียมชะลอน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่าง 

กรมชลประทานเตรียมชะลอปริมาณน้ำที่ไหลหลากมาจากตอนบน โดยใช้พื้นที่ว่างบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ส่งผลให้ 3 จังหวัด เหนือเขื่อนระดับน้ำจ่อสูงขึ้น 

nantnaphat

5 ต.ค. 2022

กรมชลประทานแจงแผนบริหารจัดการน้ำ อ.บางบาล ลดความเดือดร้อน จ.พระนครศรีอยุธยา

กรมชลประทานชี้แจงกรณีราษฎรในเขตตำบลบางหลวงโดด และ ตำบลบางหลวง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประท้วงโดยทำการปิดถนนเส้น ผักไห่-บางบาล บริเวณคันกั้นน้ำชลประทานริมคลองโผงเผง เพื่อกดดันให้กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำริมคลองโผงเผง เข้าทุ่งป่าโมกเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร นอกคันกั้นน้ำริมคลองโผงเผง นั้น

nantnaphat

5 ต.ค. 2022

รมว.เกษตรฯชูโมเดล BCG ขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารที่สมดุลและยั่งยืนในเวทีสัมมนาประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก“การพลิกโฉมระบบเกษตรและอาหาร”

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมสัมมนาประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก “การพลิกโฉมระบบเกษตรและอาหาร” (The Asia-Pacific Symposium on Agrifood Systems Transformation) ที่จัดขึ้นโดย FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตันกรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ 

nantnaphat

5 ต.ค. 2022

“เขื่อนอุบลรัตน์”เพิ่มการระบายน้ำเป็นวันละ 54 ล้าน ลบ.ม. แบบขั้นบันได เตือนประชาชนริมฝั่งเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างใกล้ชิด

วันที่ 5 ต.ค.2565 สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ล่าสุดเช้าวันนี้มีปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างทั้งหมด 2,726.47 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 112 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง โดยเมื่อวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำไหลอยู่ที่ 158.39 ล้าน ลบ.ม. โดยการระบายน้ำผ่านระบบสปิลเวย์อยู่ที่วันละ 35 ล้าน ลบ.ม.

nantnaphat

5 ต.ค. 2022

กรมวิชาการเกษตร เดินหน้างานวิจัยปี2566 ต่อยอดเศรษฐกิจสู่โมเดล BCG

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่าทิศทางด้านการวิจัยปี 2566 กรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) วงเงิน316,934,000 บาท ซึ่งจะมีการลงนามในคำรับรองเร็วๆนี้

nantnaphat

5 ต.ค. 2022
1 2 3 110

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า