กรมประมงเตือน!ห้ามเพาะเลี้ยง-ซื้อ-ขาย-ครอบครอง“ปิรันยา”ปลาเพชฌฆาตสุดอันตราย

กรมประมงเตือน!! ผู้นิยมเลี้ยงปลาแปลก ปลาหายาก ห้ามเพาะเลี้ยง ซื้อ ขาย ครอบครอง “ปลาปิรันยา” ปลาต่างถิ่นสุดอันตรายอย่างเด็ดขาด  หวั่น..รุกรานทำลายระบบนิเวศ และเป็นอันตราย

nantnaphat

7 ต.ค. 2022

ด่วน! “ปศุสัตว์” บุกตรวจสอบห้องเย็นซุกเนื้อหมู-ไก่เถื่อนล็อตใหญ่กว่า 100 ตัน

กรมปศุสัตว์บุกจับห้องเย็นที่ลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนสุกรและไก่ น้ำหนักรวม 160 ตัน คาดยังมีการลักลอบนำเข้าต่อเนื่อง ซึ่งสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรและไก่ของไทย เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคสัตว์ รวมถึงอาจทำให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและมาตรฐาน อายัดของกลางทั้งหมด พร้อมเร่งนำตัวอย่างเข้าตรวจสอบหาเชื้อโรคและสารตกค้าง

nantnaphat

7 ต.ค. 2022

ทำไมมะพร้าวน้ำหอม…ไม่หอม…???

มะพร้าวน้ำหอมกลายพันธุ์มาจากมะพร้าวตระกูลหมูสี ซึ่งมีถิ่นกำเนิดบริเวณลุ่มน้ำนครชัยศรี จ.นครปฐม การกระจายพันธุ์ริ่มจากมีผู้มาซื้อพันธุ์จากฟาร์มอ่างทอง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาครแล้วนำไปปลูกและคัดเลือกพันธุ์ของตนเองในหลายพื้นที่มีจุดเด่นเรื่องกลิ่นหอมมากกว่าคู่แช่งอย่างฟิลิปปีนส์และอินโดนีเชีย จึงทำให้มะพร้าวน้ำหอมของไทยเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ

nantnaphat

7 ต.ค. 2022

“ไทย” เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุม “ทูน่าโลก ครั้งที่ 17” ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม “ทูน่าโลก ครั้งที่ 17” หรือ The Seventeenth INFOFISH World Tuna Trade Conference and Exhibition, “TUNA 2022” ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2565 นี้ภายใต้หัวข้อ “การเสริมสร้างความยืดหยุ่น การปรับตัว และการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมปลาทูน่าโลก” (Strengthening Resilience, Adaptability and Sustainable Growth in the Global Tuna Industry)

nantnaphat

7 ต.ค. 2022

“มนัญญา” สั่งการหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ช่วยเหลือเป็นมือไม้ทางการเกษตร ให้ครอบครัวผู้สูญเสียจากกรณีหนองบัวลำภู

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียจากกรณีเหตุกราดยิ่งที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการเข้าไปช่วยเหลือทำการเกษตรแทนเป็นการชั่วคราวในช่วงที่ครอบครัวอยู่ในภาวะโศกเศร้าและมีความยากลำบากทางจิตใจจากเหตุไม่คาดคิด

nantnaphat

7 ต.ค. 2022

ในที่สุด…เราก็ได้เจอกัน ประธานศูนย์ข้าวชุมชนผู้กล้าวิวาทะสมาคมชาวนาฯ เจาะกลางใจ โดยขุนพิเรนทร์

“ผมไม่ได้คิดแค่ ให้รัฐสนับสนุนชาวนาทุกปี ปีนี้ก็ 1,000 บาทต่อไร่ ปีหน้าก็ขอไปเรื่อยๆ แบบนี้ชาวนาจะมีความภาคภูมิใจได้อย่างไร ถึงเวลาแบมือขอ สิ่งที่ผมอยากเห็นคือความยั่งยืน”

nantnaphat

7 ต.ค. 2022

มกอช.ครบรอบ 20 ปี เดินหน้าขับเคลื่อนงานสู่ความเป็นเลิศนำพาเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ครบรอบ 20 ปี ภายใต้ธีม “2 ทศวรรษ มกอช. การมาตรฐานก้าวไกล สินค้าเกษตรไทยยั่งยืน” ณ ห้องประชุมสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 511 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านเกษตรกรรมของประเทศ โดยมีเป้าหมายการบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้เชื่อมโยงกับตลาด รักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ของเกษตรกร การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มอกช.) จึงเป็นหน่วยงาน ที่จะมาประสานการทำงาน 

nantnaphat

7 ต.ค. 2022

กรมการข้าวนำทีมสื่อมวลชน เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของศูนย์ข้าวชุมชน ณ จังหวัดนครราชสีมา

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา นำทีมสื่อมวลชน เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนองค์กรเกษตรอินทรีย์สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของศูนย์ข้าวชุมชนที่ประสบความสำเร็จ สามารถเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวนาในชุมชน และของประเทศ  ตลอดจนการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย รวมทั้งผลักดันให้ศูนย์ข้าวชุมชนเข้าร่วมการดำเนินงานเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่มากขึ้น  

nantnaphat

7 ต.ค. 2022

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ผนึกกำลังเอกชนถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มผลผลิตข้าวไทย ภายใต้โครงการ “เพิ่มข้าว-เพิ่มผลผลิตข้าวไทย”

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผนึกกำลังกับ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มผลผลิตข้าวไทย ภายใต้โครงการ “เพิ่มข้าว เพิ่มผลผลิตข้าวไทย”

nantnaphat

7 ต.ค. 2022

สมเด็จพระสังฆราชทรงห่วงใยผู้ประสบโศกนาฏกรรม จ.หนองบัวลำภู ประทานพระอนุเคราะห์ผู้ประสบเหตุทุกกรณี

ตามที่ เกิดเหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565 ทำให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และได้รับผลกระทบจากภยันตรายดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ความทราบตามข่าวสารที่ปรากฏแล้ว นั้น

nantnaphat

7 ต.ค. 2022

กรมชลประทาน เฝ้าระวังน้ำเหนือ-น้ำหนุน กระทบเจ้าพระยา 8-13 ต.ค. นี้

จากประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 49/2565 เรื่องเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาระบุว่ากองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีน้ำหลากจากทางตอนเหนือไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น วานนี้ (6 ตุลาคม 2565) เวลา 18.00 น.) มีปริมาณน้ำไหลผ่านบริเวณ จ.นครสวรรค์ (C.2) ในเกณฑ์ 3,077 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วินาที 

nantnaphat

7 ต.ค. 2022

“พลเอก ประวิตร”ลงพื้นที่ จ.ปทุมธานี ย้ำประสิทธิภาพจัดการน้ำรอยต่อ ปทุม-กทม.  

วันนี้ (6 ต.ค.65)พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ จ.ปทุมธานี โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์ภาพรวมจ.ปทุมธานี นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ รักษาการที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นำเสนอแผนงานด้านทรัพยากรน้ำใน จ.ปทุมธานี และภาพรวมสถานการณ์น้ำปัจจุบัน 

nantnaphat

6 ต.ค. 2022
1 2 110

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า