“ดราม่ากรมการข้าว หรือว่าคุณหลอกดาว”

เจาะกลางใจ โดย ขุนพิเรนทร์

จากกรณีข่าว นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการพิจารณาร่างพ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มีการตั้งสังเกตการเสนอกรอบการของบประประมาณ ประจำปี 2566 หลายหน่วยงานส่อถึงการทำทุจริต กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีนายประภัตรโพธสุธน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการซึ่งกำกับดูแล เนื่องจากงบประมาณแต่ละปีเดิมได้รับจัดสรรอยู่ประมาณพันกว่าล้านบาท โดยในปี พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรไป 2 พันล้านบาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการเพิ่มขึ้นไปถึง 15,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินงบประมาณถึง 17,000 ล้านบาท เป็นการผิดวิสัยอย่างยิ่งของการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินนั้น

บ้านเมืองรายงานข่าวว่านาย รัฐชทรัพย์ นิชิด้า ประธานคณะที่ปรึกษา (นายประภัตร โพธสุธน) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า “ประภัตร” สั่งตรวจสอบที่มา งบกรมข้าวปี 2566 โผล่มากกว่าปีที่ผ่านมา มากกว่า 15,000 ล้าน มึนกับการกำกับดูแลกรมข้าวเจ้าปัญหา แต่อธิบดีไม่เคยเสนอเรื่องให้ทราบ คาดโทษหนัก หากพบส่อไม่โปร่งใส ฟันไม่เลี้ยง

[บ้านเมือง “ประภัตร” สั่งตรวจสอบที่มา งบกรมข้าวปี 2566 โผล่มากกว่าปีที่ผ่าน มากกว่า 15,000 ล้าน “https://www.banmuang.co.th/mobile/news/politic/285925”

“ขุนพิเรนทร์” มองประเด็นนี้แปลกๆตั้งแต่แรกรวมทั้งเกิดคำถาม เป็นไปได้หรือที่ท่านประภัตรที่กำกับดูแลกรมการข้าวโดยตรงท่านจะไม่ทราบที่มาที่ไปของงบประมาณที่เพิ่มขึ้น 15,000 ล้านบาท

ในขณะที่รายงานข่าวจากผู้จัดการวันนี้ ออกมาแฉ ‘ประภัตร’ โป๊ะแตก รับทราบโครงการลดต้นทุนการผลิต‘กรมการข้าว’ ของบฯ พุ่งกว่า 1.5 หมื่นล้านกลาง พ.ค. ไฟเขียวแนะหว่านลงภูมิภาคสวนทางสั่งตรวจสอบเข้ม
https://mgronline.com/smes/detail/9650000063759

เอาหละสิ เมื่อ “ขุนพิเรนทร์” เช็คข้อมูลย้อนหลัง มีการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและการบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเวลา 13.30 น. จริง ประเด็นการประชุมที่น่าสนใจคือ มีการประชุมตามที่แหล่งข่าวระดับสูงของผู้จัดการรายงานเป๊ะ

เกิดอะไรขึ้นหละทีนี้ ขุนพิเรนทร์ งง ใครหลอกดาว 15,260 ล้าน คือตัวเลขตัวเดียวกับ งบประมาณของกรมการข้าวเพิ่มขึ้นที่นำเสนอ กมธ.งบประมาณ รวมไปถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติต่างๆ วันนั้นท่านประภัตรเป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านได้กรุณาเสนอแนะกรมการข้าว ถึงเรื่องนี้ด้วย…

ตกลงเขาเล่นอะไรกัน…งง..