ทุเรียนน้ำกร่อย อร่อยสุดๆ

ทุเรียนอัตลักษณ์ผลไม้ไทยของจังหวัดจันทบุรี

“ทุเรียนน้ำกร่อย อร่อยสุดๆ” ซึ่งเป็น ทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่น้ำกร่อย ซึ่งมีอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกัน เช่น หมอนทอง พวงมณี นกกระจิบ ก้านยาว ชะนี นวลทองจันท์ ปลูกในที่พื้นที่อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทางระบบนิเวศน์และทรัพยากรธรรมชาติสูงมากแหล่งกำเนิดและแหล่งภูมิศาสตร์
ที่มีอยู่บวกกับการดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกร ทำให้ทุเรียนมีรสชาติแตกต่าง จากที่อื่น เนื้อทุเรียนมีสีเหลืองอมส้มเนื้อเนียน หวานหอม กลิ่นหอมอ่อนๆ

1052930

เปลือกเขียวเข้ม หนามแหลมคมเป็นจุดเด่นไม่แพ้ทุเรียนป่าละอู ทุเรียนภูเขาไฟหรือทุเรียนทรายขาว

แม้ทุเรียนจะปลูกได้ทุกระดับความสูงจากน้ำทะเลได้ แต่ปกติทุเรียนไม่ชอบน้ำกร่อยและน้ำเค็มเพราะจะทำให้ใบไหม้และยืนต้นตาย แต่ในที่สุดก็ได้ค้นพบเกษตรกรผู้ฉีกกฎธรรมชาติที่อยู่อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีสามารถปุลูกทุเรียนในพื้นที่น้ำกร่อยได้อย่างมีคุณภาพ จุดเด่นสร้างเอกสักษณ์ทุเรียนเมืองจันท์ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน ม.14 ต.นายายอาม อ.นายายอาม เป็นหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรสมาชิก 47 ราย ยกระดับสู่ Smart Farmer เน้นการผลิตทุเรียนคุณภาพตรงกับที่ตลาดต้องการ มีความโดดเด่นในการเป็นแหล่งผลิต ทุเรียนน้ำกร่อย ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ผลไม้ไทยของจังหวัดจันทบุรี ด้วยการใช้เทคนิคการจัดการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทุเรียนที่ปลูก ประกอบด้วย พันธุ์เช่น หมอนทอง พวงมณี นกกระจิบ ก้านยาว ชะนี นวลทองจันท์ เป็นต้น สามารถเจริญเติบโตได้ดี และให้รสชาติแตกต่าง โดยเนื้อทุเรียนมีสีเหลืองอมส้ม เนื้อเนียนหวาน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เปลือกเขียวเข้ม หนามแหลมคม

ด้าน นางสาวบุษบา นาคพิพัฒน์ ประธานแปลงใหญ่ทุเรียน ม.14 ต.นายายอาม กล่าวเพิ่มเติมว่า การได้รับสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทำให้เกิดการพัฒนา ทั้งด้านการผลิต การตลาด รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิต ส่งผลให้กลุ่มมีการประกอบการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในการผลิตทุเรียนน้ำกร่อยคุณภาพออกสู่ผู้บริโภค

ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญหลัก โดยเน้นตัดเฉพาะทุเรียนแก่ที่มีอายุประมาณ 120-135 วันเท่านั้น ซึ่งจากการที่ใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ไปถึงความพิถีพิถันในการเก็บเกี่ยว จนเป็นที่มาของคำว่า ทุเรียนน้ำกร่อย อร่อยสุดๆ และช่วงนี้ได้เริ่มตัดทุเรียนส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าประจำที่มากกว่า 10 จังหวัดรวมถึงลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์

ส่วนที่มาของทุเรียนน้ำกร่อยนั้น เนื่องจากสวนทุเรียนในพื้นที่ 12 ไร่ อยู่ในพื้นที่น้ำกร่อย ด้วยอยู่ห่างจากทะเลประมาณ 3 กิโลเมตร ทำให้ในช่วงแรกของการปลูกทุเรียนพบปัญหาทุเรียนเกิดอาการใบไหม้ และหากเป็นช่วงที่น้ำเค็มมากใบจะร่วงหมดทั้งต้น

messageImage 1649658494175

จึงได้คิดค้นเทคนิคการจัดการจนประสบความสำเร็จ เช่น การใช้เทคนิคตรวจวัดน้ำเค็ม โดยเฉพาะในช่วงเดือน 4 เดือน 5 น้ำทะเลจะหนุนเข้ามาในสวน ช่วงนี้จึงต้องเฝ้าติดตามเป็นพิเศษ

นอกจากนี้เทคนิคการสูบน้ำจากส่วนบนสุดของบ่อเก็บน้ำ ซึ่งมีสภาพจืด และต้องรดน้ำในช่วงกลางคืนเท่านั้น อีกเทคนิคคือ การใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช เน้นการตัดด้วยแรงงานคนแทน เป็นต้น

ปลูกทุเรียนน้ำกร่อยนั้น ต้องใช้ทั้งประสบการณ์และความรู้ผสมผสานกัน จนประสบความสำเร็จ
อีกสิ่งที่เกษตรกรสมาชิกให้ความใส่ใจ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือ มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19 หรือ Zero Covid เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค โดยเฉพาะประเทศจีน โดยได้ทำตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

“ การที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้ความสนใจ และเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาเกษตรกร ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบอาชีพ ดั่งเช่นจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ถือเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้แปลงใหญ่ทุเรียน ม.14 สามารถเกิดการพัฒนาก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ทั้งการยกระดับผลผลิตทุเรียนสู่การแข่งขันในตลาดส่งออก และการขยายผลเป็นจุดรวบรวมผลผลิตทุเรียนของอำเภอนายายอาม” นางสาวบุษบา กล่าว