เปิดตัว พีรโชติ จรัญวงศ์ Local+ Guru คร่ำหวอดวงการเกษตรอินทรีย์

กระทรวงพาณิชย์ ไม่เพียงมีความตั้งใจที่จะยกระดับการผลิตสินค้า Local+ โดยส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาด ในขณะเดียวกันยังส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้า Local+ เพื่อให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักการขายสินค้าที่เน้นปริมาณมากราคาต่ำ มาเป็นขายสินค้าที่คุณภาพและเรื่องราวของสินค้าที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มสูง และมีแผนดำเนินการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยในทุกด้าน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับสินค้า Local+ ของไทย

วันนี้กระทรวงพาณิชย์จะมาแนะนำ Local+ Guru ที่คร่ำหวอดในวงการเกษตรอินทรีย์มาอย่างยาวนานอย่างนายพีรโชติ จรัญวงศ์ หรือคุณแซม อดีตนายกสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย ที่ไม่เพียงได้รับการยอมรับในแวดวงเกษตรอินทรีย์ แต่ยังได้รับการยอมรับจากกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเป็น Local+ Guru คนแรก  

63d8826d05590
พีรโชติ จรัญวงศ์

ปัจจุบันคุณแซม เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด กะทิออร์แกนิค ภายใต้ชื่อแบรนด์ “เมอริโต้” ที่มากด้วยคุณภาพ รสชาติอร่อย ปลอดภัย และไร้สารเคมี ด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอนการปลูกที่ปลอดสารพิษและสารเคมี ปราศจากการปนเปื้อนของสารตัดแต่งทางพันธุกรรมในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตทางการเกษตร รวมไปถึงการแปรรูปทางอุตสาหกรรม กะทิออร์แกนิค “เมอริโต้” จึงได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลเจ้าแรกในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2543

o 1go2sa7ff1rmm196fsivj2njmn1a

ผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ ไร่โชติวรรณ เมอริโต้ฟาร์ม และโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท ได้รับการตรวจรับรองอย่างเป็นทางการตามมาตรฐานดีมิเตอร์นานาชาติ จาก BFDI  (Biodynamic Federation Demeter International) ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยในภูมิภาคอาเซียนมีผู้ประกอบการในมาเลเซีย 3 ราย และสิงคโปร์ 1 ราย ที่ได้รับการรับรองเป็น Demeter processor (นำเข้าสินค้าดีมิเตอร์จากยุโรปมาประกอบกิจการ) มาก่อนหน้านี้

o 1go2sa19oukf3om1keh1ovbsh2o
ผลผลิตไร่โชติวรรณ

แต่เมอริโต้-โชติวรรณ ถือเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ได้รับการรับรองอย่างบูรณาการตั้งแต่ Producer & Processor ตามการยืนยันจากหน่วยงานการตรวจรับรอง International Certification Office (ICO) ของ Biodynamic Ferederation Demter International (BFDI) ถือเป็นผู้ประกอบการเพาะปลูกและแปรรูปรายแรกในอาเซียนที่ได้รับการรับรอง ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่นิยมในตลาดยุโรป และได้รับการรับรองยากมากที่สุดมาตรฐานหนึ่ง นอกจากผลิตภัณฑ์กะทิออร์แกนิกส์ แล้ว เมอริท ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น By Product จากมะพร้าว เพื่อลดการสูญเสีย สร้างมูลค่าเพิ่มตามนโยบาย BCG อีกด้วย

o 1go2sa19otihl7g1pp823iohan
ผลผลิตไร่โชติวรรณ

ไร่โชติวรรณ ยังได้รับการเตรียมพร้อมเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และสถานอบรมไบโอไดนามิคนานาชาติในภูมิภาค ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมถึงนิสิต นักศึกษาฝึกงานที่สนใจ สามารถติดต่อล่วงหน้าแบบเป็นหมู่คณะ เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป โลจิสติกส์ การตลาดทั้งในและต่างประเทศ ได้อย่างครบวงจร โดยสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (คุณปรินทร์รัตน์ วงษ์พรม)  โทร 086 146-6900 และ 086 379-9106

o 1go2sa19ochu1b8au121d4q3rvp
ผลผลิตไร่โชติวรรณ

กระทรวงพาณิชย์มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า จากความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการไทย ทำให้วันนี้ อุตสาหกรรม BCG ของไทยที่มีความพร้อมด้วยศักยภาพด้านสินค้าอินทรีย์หลากหลายประเภท มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากนานาชาติทั่วโลก รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม BCG ของไทยยังมีความสามารถ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมสินค้า และมาตรฐานใหม่ ๆ จึงสามารถที่จะก้าวออกสู่ตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิ  

o 1go2sa19o1d4ds4f80q35ebgtm
ผลผลิตไร่โชติวรรณ

o 1go2sa19o2na1fcshv51179nbhl
ไร่โชติวรรณ