ญี่ปุ่นชื่นชมการผลิตและควบคุมดูแลของปศุสัตว์ไทยดีเยี่ยม โรงงานไทยผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปปรุงสุกส่งออกได้ผ่านฉลุย 

นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินโรงงานผู้ผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปปรุงสุกจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-9 กันยายน 2565 

ในวันที่ 9 กันยายน2565 นี้ เพื่อรับฟังสรุปผลการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมินจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ประเทศญี่ปุ่น (MAFF) 5 ท่าน Mr.YOSHIDA KEIKI, Mr.KAWANABE TOSHIO, Mr.NISHIOKA TAKAMASA, Ms.SEO MIZUKI, Ms.KUROSAKA SAE พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์อภินันท์ คงนุรัตน์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์อนุชา มุมอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์อุดม จันทร์ประไพภัทร ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

2768D4A0 0FB8 4299 94FA 73B79CD68473

กรมปศุสัตว์ ประเทศไทย ต้องขอขอบคุณ คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ประเทศญี่ปุ่น ที่ให้เกียรติเดินทางมาตรวจประเมินรับรองโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ปรุงสุกของไทยเพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 4-9 กันยายน 2565 โดยตรวจประเมินโรงงานทั้งหมด 8 แห่งเป็นการตรวจรับรองใหม่และขยายการรับรอง 6 แห่ง และเป็นการตรวจติดตามคงไว้ซึ่งการรับรอง 2 แห่ง

ซึ่งนับเป็นความสัมพันธ์และการติดต่อประสานงานอันดีระหว่างหน่วยงานกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ประเทศญี่ปุ่น และกรมปศุสัตว์ ประเทศไทย มาโดยตลอดตั้งแต่ต้น จากรายงานสรุปผลการตรวจประเมินโรงงานผู้ผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปปรุงสุกจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่น ทั้ง 8 แห่งนั้น ภาพรวมทางญี่ปุ่นมีความพึงพอใจในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปปรุงสุก มีความปลอดภัยอาหาร และขอชื่มชมการกำกับ ดูแลและควบคุมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐกรมปศุสัตว์ที่ดำเนินการได้อย่างดี 

โดยหลังจากกลับญี่ปุ่นจะทำรายงานทางการแจ้งมาไทยต่อไป สำหรับข้อแนะนำต่างๆ ที่ได้จากการตรวจประเมินนั้น เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ของไทย ทางกรมปศุสัตว์ยินดีรับไปดำเนินการทันที ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของประเทศญี่ปุ่น และยกระดับความปลอดภัยทางด้านอาหาร เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบ และควบคุมกระบวนการผลิตภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องขอขอบคุณทางญี่ปุ่นอีกครั้ง ที่เชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกทางการค้าด้านสินค้าปศุสัตว์มาโดยตลอด และสัญญาว่าจะคงรักษาคุณภาพมาตรฐาน ผลิตและส่งสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพดีที่สุดให้ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นแน่นอน 

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือ http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/ หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง