ศาลล้มละลายกลาง สั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ “สหฟาร์ม” กลับคืนสู่สถานะปกติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการบริษัท สหฟาร์ม จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกไก่เนื้อรายใหญ่ ส่งผลให้บริษัท สหฟาร์ม จำกัด กลับสู่สถานะปกติและผู้บริหารเดิมเข้าบริหารกิจการ

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก บริษัท สหฟาร์ม จำกัด และบริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด ในฐานะลูกหนี้ ได้ยื่นเรื่องต่อศาลล้มละลายกลางตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.9/2557 และคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.10/2557 ขอยกเลิกการฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมา กิจการส่งออกไก่มีอัตราการเติบโตสูง ทำให้มีกำไรระดับพันล้านบาท ทำให้สามารถนำมาชำระหนี้ให้กลุ่มเจ้าหนี้รายใหญ่ได้ตามแผน โดยเฉพาะเจ้าหนี้ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่

1.%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97 %E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1

บริษัท สหฟาร์ม จำกัด เคยประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจ ขาดสภาพคล่องอย่างหนัก ภายใต้มูลหนี้รวมกว่า 20,788 ล้านบาท โดยเป็นของสหฟาร์มกว่า 10,353 ล้านบาท และบริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด อีกกว่า 10,435 ล้านบาท

และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 หรือประมาณ 8 ปีที่ผ่านมา และให้บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด (EY) เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ

ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 90/73 กำหนดให้ เมื่อศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการหรือมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ และผู้บริหารแผนรับทราบคำสั่งยกเลิกดังกล่าวแล้ว ผู้บริหารแผนต้องส่งมอบทรัพย์สิน หนี้สิน และกิจการคืนแก่กรรมการของบริษัท

ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ทางกลุ่มบริษัท สหฟาร์ม พยายามเสนอยกเลิกคำร้องฟื้นฟูกิจการมาโดยตลอดตั้งแต่ช่วงปี 2561 หลังเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ 4 ปีแรก แต่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ยกคำร้อง และให้บริษัท อีวายฯ เป็นผู้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูต่อ

บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยเริ่มเลี้ยงไก่สัปดาห์ละ 500 ตัว เนื่องจากตอนนั้นยังมีทุนน้อย จนกระทั่งต่อมาบริษัทเติบโตดำเนินธุรกิจไก่ครบวงจร มีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่ทันสมัย เป็นผู้ผลิตไก่ปลอดสารพิษรายแรกของประเทศไทย สามารถนำเงินตราเข้าประเทศไทยนับหมื่นล้านบาทต่อปี นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งงานให้แก่ประชาชนร่วมสองหมื่นคน ส่งเสริมและสร้างอาชีพต่อเนื่องแก่เกษตรกรนับแสนครอบครัว