รมว.เกษตรฯห่วงใยเกษตรกรสั่งกรมปศุสัตว์เตรียมพร้อม 24 ชั่วโมงเพื่อช่วยดูแลทุกพื้นที่น้ำท่วม

ทุกชีวิต…เราดูแล นี่คือคำมั่นสัญญาของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ความช่วยเหลือกำลังเดินทางไปในจุดวิกฤตทุกจุด คนต้องช่วย สัตว์เองก็เช่นกัน” จึงได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ สำรองเสบียงอาหารสัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมปศุสัตว์ขอรายงานสถานการณ์ผลกระทบและความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านปศุสัตว์ ที่ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่ 28 กย – 21 ตค 65 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตค. 65 เวลา 22.00 น.

1. ได้รับผลกระทบสะสมรวม 23 จังหวัด 173 อำเภอ 793 ตำบล 3,037 หมู่บ้าน (อยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรีชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคามร้อยเอ็ด เลย แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก สุโขทัย กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชัยนาท อ่างทอง และอุทัยธานี) 

   – เกษตรกร 83,553 ราย 

   – สัตว์ได้รับผลกระทบ 7,540,323 ตัว (โค 220,406 ตัว กระบือ 52,640 ตัว สุกร 54,096 ตัว แพะ/แกะ24,299 ตัว สัตว์ปีก 7,188,882 ตัว) 

   – แปลงหญ้าได้รับผลกระทบ 2,653.75 ไร่ 

2. ได้ให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าสะสมรวม ดังนี้ 

   – อพยพสัตว์ 2,292,454 ตัว  

   – รักษาสัตว์ 2,856 ตัว 

   – แจกจ่ายถุงยังชีพ 2,948 ถุง 

   – แจกจ่ายพืชอาหารสัตว์ 1,174,470 กิโลกรัม 

   – แจกจ่ายเวชภัณฑ์เสริมสร้างสุขภาพสัตว์ 30,855 ชุด(แร่ธาตุ วิตามินผง ยาปฏิชีวนะชนิดผง) 

47AEA5E9 A911 48B4 9C14 FAC45B55D937

เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ที่ต้องการรับการช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นที่ หรือติดต่อศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร 0 2653 4444 ต่อ 3315 หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: [email protected] หรือแจ้งข้อมูลในแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 ที่สามารถดาวน์โหลดในโทรศัพท์มือถือได้ทุกระบบ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันที

342E99D3 C572 4A3C A042 1C11C160CAD7
45485F25 60F9 4E54 9107 FF1978436436