เปิดมหกรรม”ไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 6”สีสันแห่งล้านนา 

“ปศุสัตว์”จับมือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานมหกรรม”ไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 6”สีสันแห่งล้านนาระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2565 จ.เชียงใหม่

นายสัตวแพทย์ ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 6 สีสันแห่งล้านนา โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย ผศ.พาวิน มะโนชัยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายวิวัฒน์ไชยชะอุ่ม ผอ.กสส. นายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 5  และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน ณสำนักฟาร์ม 907 ไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

C9FA6C56 7110 45A4 B0A8 68E3636EC729

นายสัตวแพทย์ ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไก่พื้นเมืองในด้านการเสริมสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี  การเพิ่มมูลค่าไก่พื้นเมืองทั้งมีชีวิตและผลิตภัณฑ์โดยส่งเสริมให้มีการจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติมาแล้ว 5 ครั้งและในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6  ซึ่งเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์พื้นถิ่นของไก่พื้นเมือง การเชื่อมโยงเครือข่าย การผลิต การตลาดไก่พื้นเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกร นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันค้นหาแนวทางการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาสายพันธุ์การจัดการให้มีความเหมาะสมเกิดประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ พัฒนาพันธุ์ไก่พื้นเมืองให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติ เผยแพร่เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของไก่พื้นเมืองไทย บูรณาการร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน

E8201299 9B73 4F74 917F 51E53F35BDD0

โดยงานมหกรรมไก่พื้นเมืองครั้งที่ 6 นี้ มีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจ เช่น การแข่งขันทำลาบไก่  การแข่งขันสานสุ่มไก่ การแข่งขันไก่ต่อไก่ตั้ง การประกวดไก้แจ้สวยงาม การประกวดไก่พื้นเมืองสวยงามพร้อมทั้งมีการเสวนาในหัวข้อ ทิศทางการส่งเสริมและการพัฒนาตลาดไก่พื้นเมือง ฯลฯ  ด้วย

790875CA B40B 4346 9999 BFECCAF2B414