กรมปศุสัตว์เตรียมถกแก้ปัญหา”ลิงแสมพระนครคีรี”ภายใต้เพชรบุรีโมเดล

“เฉลิมชัย”มอบนโยบายกรมปศุสัตว์แก้ไขปัญหาลิงแสม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคลิงสู่คน “อลงกรณ์” เดินหน้าทันที นำกรมปศุสัตว์ประชุมจังหวัดเพชรบุรี 1 พ.ย.นี้ แก้ปัญหาลิงแสมพระนครคีรีพร้อมฟื้นฟูการท่องเที่ยวการค้าธุรกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ภายใต้เพชรบุรีโมเดล

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวันนี้ว่า ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมปศุสัตว์แก้ไขปัญหาประชากรลิงแสมเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วในชุมชนเมืองของหลายจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคฝีดาษลิงและโรคอื่น ๆ ที่ลิงเป็นพาหะสู่คน 

11C5E8DD CF0F 4326 A6A5 2529B364F9EF

ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการและแผนงานตามข้อสั่งการเสร็จแล้ว โดยจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่พระนครคีรีเป็นโครงการนำร่อง โดยตนจะนำทีมกรมปศุสัตว์ประชุมกับจังหวัดเพชรบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และทุกภาคีภาคส่วนในช่วงเช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน.นี้ ก่อนนำคณะลงพื้นที่เขาวังจากนั้นช่วงบ่ายจะไปประชุมและสำรวจพื้นที่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาลิงแสมที่อำเภอแก่งกระจาน จะเน้นแนวทางสวัสดิภาพคนและสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) ตามมาตรฐานสากลในการดำเนินการ

3518DAA1 0143 4CB3 8051 94D6DAFE64FF

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อไปว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้นำทีมเพชรบุรีโมเดล ลงพื้นที่สำรวจปัญหาลิงแสมที่พระนครคีรี และสอบถามปัญหากับผู้ประกอบการร้านค้าและชุมชนรอบบริเวณเขาวังรวมทั้งเจ้าอาวาสวัดมหาสมณารามราชวรวิหาร (วัดเขาวัง) พบว่า ลิงแสมอาศัยอยู่ได้เพิ่มจํานวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วคาดว่า จะมีไม่น้อยกว่า 2,000 ตัว ถึง 3,000 ตัวลงมาหาอาหารยังพื้นที่ด้านล่างและสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการรอบบริเวณพระนครคีรี (เขาวัง) รวมทั้งนักทองเที่ยวส่งผลกระทบต่อการค้าการท่องเที่ยวจนซบเซานานนับสิบปี แม้จะมีความพยายามดำเนินการทำหมันลิงแต่ไม่บรรลุเป้าหมายตรงข้ามกลับมีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว

ประการสำคัญคือ ลิงแสมเป็นพาหะของโรคฝีดาษลิง โรคบาดทะยัก โรควัณโรค เป็นต้น ซึ่งเป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคพิษ สุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘หากประชาชน พ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวทั้งเด็ก และผู้ใหญถูกลิงแสมกัดทําร้ายก็อาจเป็นอันตรายถึงแก่เสียชีวิตได้

 “คาดหวังว่าจะเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาลิงแสมอย่างยั่งยืนด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคมในลักษณะการบูรณาการร่วมกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ลิงเป็นพาหะสู่คนและยังช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน ธุรกิจการค้าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบพระนครคีรี (เขาวัง) รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพื่อฟื้นฟูให้อุทยาน ประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่ง เราจะดำเนินการด้วยหลากหลายวิธี โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนและมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare standard) ตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสุดท้ายในการลดประชากรลิงและเคลื่อนย้ายลิงแสมไปอยู่ในศูนย์ศึกษาลิงแสม หากสำเร็จเพชรบุรีโมเดลจะเป็นต้นแบบตัวอย่างในการขยายผลไปยังพื้นที่เขาหลวง เขาตะเครา เขาย้อย จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป” นายอลงกรณ์ กล่าวในที่สุด

B3465AC4 777B 41CD 8D26 12D4A4320EBD