“ปศุสัตว์” Soft Opening ร้านนมหน้าฟาร์ม จ.เชียงราย

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เปิดทดลองขาย Soft Opening “ร้านนมหน้าฟาร์ม”

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เปิดทดลองขาย Soft Opening ร้านนมหน้าฟาร์ม ป่ายางคาเฟ่ โดย สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด ภายใต้โครงการร้านนมหน้าฟาร์ม ธุรกิจชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่  (New Normal, New Products, New Business) 

โดยมีนายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการทดลองขายฯ พร้อมกันนี้นายวินิจ วงศ์วโรฬารหัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน นางสาวธนชนน จงอาสา ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาเจริญเมือง กลุ่มเกษตรกรโคนม และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีในการเปิดทดลองขายของร้านฯ

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์นมจากเกษตรกรไทย และกระตุ้นให้คนทุกเพศทุกวัยบริโภคนมมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดให้กับเกษตรกร สหกรณ์ เกิดความเข้มแข็งและผลักดันน้ำนมดิบให้เป็นสินค้าประจำชุมชน

49065E92 B4A8 4C1B B1D8 7ED5D074FB22
44C85E58 9B92 4973 AF99 7D06381043A8
C3FD650B 2653 4E7D 9013 E8303492E529