อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์โคนมสอยดาว 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด และร่วมประชุมคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกและอิสานใต้ จำกัด 

โดยมี นายวินนา ศรีสงคราม ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมสอยดาวและคณะให้การต้อนรับ 

C40EFFA1 7B2E 41B1 9838 239ADC6845B4
9A0F23E0 EA25 4E05 BFE5 47939A4911BF
1D9802BE B4C0 4F3B BE07 D2B4AA5EFA13

โดยได้ตรวจเยี่ยมชมปุ๋ยหมักมูลโคนมวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ เยี่ยมชมฟาร์มโคนม ของสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด และได้พบปะกับผู้นำสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกและอิสานใต้ นอกจากนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยังได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาของกรมปศุสัตว์ พร้อมรับฟังปัญหาของสมาชิกแต่ละสหกรณ์ ณ หอประชุมสมาชิกและสังคมสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้างอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

ทั้งนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมของกรมปศุสัตว์ แนวทางการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคลัมปีสกิน พยาธิในโคนมแท้งติดต่อ และโรคอื่นๆของกรมปศุสัตว์ แนวทางการเคลื่อนย้ายสัตว์อย่างถูกกฎหมาย และแนวทางการส่งเสริมด้านพืชอาหารสัตว์ (โคนม) อีกด้วย