อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE)

อธิบดีกรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE)ในฐานะ Permanent delegate ของประเทศไทย

     26พ.ค.65 เวลา 17.00 น.โดยมีนายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ทำหน้าที่ Permanent Delegate ของประเทศไทย พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมประมง และผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ ผ่านระบบออนไลน์ ”การประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสุขภาพสัตว์โลก ครั้งที่ 89” (The 89th General Session of the World Assembly of National Delegates of the World Organisation for Animal Health; OIE) ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2565 

A5CF6897 B882 4371 BE25 A2E0F183A885

    ในการประชุมครั้งนี้ ประเทศสมาชิกรวมทั้งประเทศไทยได้ให้การรับรองมาตรฐานของ OIE เช่น การทบทวนข้อกำหนดสุขภาพสัตว์บก เรื่อง การจัดการประชากรสุนัข ข้อกำหนดเรื่องโรครินเดอร์เปสต์ และข้อกำหนดโรคติดต่อระหว่างมนุษย์และสัตว์ตระกูลลิงที่ไม่ใช่มนุษย์ 

    นอกจากนี้ ได้มีการทบทวนข้อกำหนดสุขภาพสัตว์น้ำ เรื่อง การเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์น้ำ ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการสินค้าปลอดภัย รวมทั้งได้รับรองข้อกำหนดใหม่ เรื่อง โรคติดเชื้อดีไอวี 1 (decapod iridescent virus 1; DIV1) เพื่อเป็นแนวทางในการวางมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคดังกล่าวผ่านทางการค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำให้แก่ประเทศสมาชิก

D7BF1E23 1CB1 4B83 8756 485D00AC7025