เกษตรฯสมุทรสงคราม จัดวันเดย์ทริป Press tour วิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม Press tour วิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวันเดย์ทริป

นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรม Press Tour แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวันเดย์ทริป ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์(บ้านเห็ด)ตำบลดอนมะโนรา ชมขั้นตอนพร้อมลงมือปฎิบัติจริงในการเพาะเห็ด หลากหลายสายพันธุ์ การเก็บเห็ด พร้อมนำไปสู่การแปรรูปมากกว่า 7 ชนิด และเปิดบริการเป็นร่องสวนคาเฟ่ นั่งรับประทานผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเห็ดในร่องสวนมะพร้าว โดยมีนางสมพิศ ทองดีนอก เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า 30 คน  

E99B0818 81C6 4973 BE34 10AD298AC48B scaled

จากนั้นนั่งรถรางชมวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยสวนมะพร้าวสองข้างทางไปยังวิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง เกษตรสายหวาน ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ลองปาดตาลจากต้นมะพร้าว กระบวนการทำน้ำตาลมะพร้าวไซรัป น้ำตาลมะพร้าวผงการแปรรูปมะพร้าวแก้ว การทำทองม้วนจากน้ำตาลมะพร้าว การทำไม้กวาดจากทางมะพร้าว รวมทั้งผลิตภัณฑ์มากมายที่ทำมาจากน้ำตาลมะพร้าว 

0D8CA1EF 8F66 4D7B B718 F7F0B87145CD scaled

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสงครามยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกมากมายนอกจากจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวบ้าน เช่นการปาดน้ำตาลมะพร้าวที่ต้นเตี้ยๆ การเคี่ยวน้ำตาลเป็นวิถีชีวิตที่หาชมได้ยาก ในแต่ละจุดจะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวสามารถลงมือปฏิบัติได้ซึ่งวันนี้ได้นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงมาสำรวจ และพร้อมที่จะส่งเสริม เพิ่มช่องทางการตลาดประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสแบบวันเดย์ทริป เป็นการท่องเที่ยวแบบมาเช้า เย็นกลับ เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาไม่มากนัก

7CA76334 8607 4C04 B73E 8A7DA5623AEF scaled

นางสมพิส  ทองดีนอก เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ปัจจุบันมีเกษตรรุ่นใหม่ของจังหวัดสมุทรสงครามจำนวนมาก ที่ประกอบอาชีพหลักทำการเกษตร และมีความต้องการพัฒนากิจกรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนและได้รับความรู้ด้านการเกษตรควบคู่กันไปด้วย ผู้ที่สนใจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่กล่าวมานี้หากไปไม่ถูกสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 099-025-2929                 

9966AE70 1BD5 4726 8719 56665BAE047F scaled
8F160653 3C99 47A7 B99B 6671EE0998DB scaled
65E543B3 F002 4A8F BB89 3B40A099983F scaled
0497B253 8D94 4789 B748 B16E9B9E1017 scaled