เปิดคัมภีร์เกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์ ครบและจบในโหลดเดียว มือใหม่ มือเก่า มือเก๋า อ่านเพลิน อ่านมันๆ ชี้ช่องทางทำเกษตรอินทรีย์

เปิดคัมภีร์เกษตรอินทรีย์
เอกสารวิชา “การผลิตพืชอินทรีย์”

คลิกเลย
https://www.doa.go.th/hort/wp-content/uploads/2019/01/1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf