ก.เกษตรฯ สานร่วมมือญี่ปุ่น ขยายโอกาสตลาดส่งออก ’ส้มโอไทย‘ ทุกสายพันธุ์

ก.เกษตรฯ สานต่อความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น รุดหน้าปูทางขยายโอกาสตลาดส่งออกส้มโอไทยทุกสายพันธุ์ เพิ่มมูลค่าการส่งออก

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการหารือกับ นายฮากิวาระ ฮิเดคิ รองอธิบดีกรมการส่งออกและความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น และได้มีการแลกเปลี่ยนสถานะของการเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกัน อาทิ ส้มโอสายพันธุ์ต่าง ๆ จากประเทศไทย 

โดยเห็นควรให้มีการหารือกันต่อไปในการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมฯ และการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) ครั้งที่ 14 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวในปีนี้

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า ความร่วมมือของไทย-ญี่ปุ่น ในครั้งนี้ หากสำเร็จจะถือเป็นการลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกทางด้านการค้า ช่วยส่งขยายการส่งออกส้มโอสู่ญี่ปุ่นมากขึ้น และสร้างโอกาสทางการค้าของผลไม้ไทยในตลาดต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรชาวสวนส้มโอของไทย ซึ่งจะทำให้ไทยสามารถผลักดันและเพิ่มมูลค่าการส่งออกส้มโอทุกสายพันธุ์ไปยังญี่ปุ่นได้

ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรอันดับที่ 2 ของไทย โดยมีสัดส่วนการส่งออกไปญี่ปุ่นร้อยละ 10.07 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปโลก

โดยในปี 2564 ไทยส่งออกไปญี่ปุ่นเป็นมูลค่า 146,717 ล้านบาท และในปี 2565 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 170,235 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมา รัฐบาลได้ส่งเสริมการส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้หารือร่วมกับหน่วยงานญี่ปุ่นเพื่อผลักดันการส่งออกส้มโอไทยทุกสายพันธุ์