ปีทองยางพารา ราคาพุ่งกว่า 90 บาทต่อ กก. เศรษฐา และรมช.ไชยา ปลื้ม ยุคนี้ชาวสวนยางปลดหนี้ได้

S 93282666

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม   ร่วมลงพื้นที่ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางฉลองน้ำขาวพัฒนา จำกัด ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหารือประเด็นยางพาราและผลผลิตทางการเกษตรร่วมกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ และร่วมสาธิตการทำยางแผ่นรมควันสำหรับผลิตยางรถยนต์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งนี้ นายบรรจงกิจ บุญโชติ ประธานชมรมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัดเป็นตัวแทนเกษตรกร กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันผลักดันให้ราคายางขึ้นสูงกว่า 90 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเกษตรกรสามารถปลดหนี้ และสามารถดำรงชีพอยู่ได้ด้วยการทำสวนยางต่อไป รวมถึงขอให้พิจารณาต่ออายุโครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรที่เพิ่งหมดอายุโครงการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 67 ที่ผ่านมา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกร และตัวแทนเกษตรกรอีกรายขอให้รัฐบาลดูแลพื้นที่ทับซ้อนในการทำเกษตรกรรมด้วย

S 93282669


 
 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวใต้ทุกคน ทั้งเรื่องการท่องเที่ยว และความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ทำสวนปาล์มและยางพารา ซึ่งประเทศไทยเป็นมหาอำนาจของยางพาราที่คุมการผลิตร้อยละ 30 ของทั่วโลก ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร รวมถึงฝ่ายความมั่นคงที่บูรณาการร่วมกันสกัดการนำเข้ายางพาราเถื่อนจากด่านสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวมถึงเขตอื่น ๆ ที่อาจมีการนำเข้ายางพาราเถื่อนอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตลาดโลกรับรู้ว่าจำนวนยางเถื่อนในประเทศลดน้อยลง ราคายางจึงปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งรัฐบาลจะมุ่งทำงานอย่างเข้มงวดให้ราคายางพาราดีขึ้นต่อไป

S 93282670
S 93282671
S 93282673