ลองลิ้มชิมรส เที่ยวเทศกาล”ทุเรียนตะนาวศรี” สินค้าอัตลักษณ์ภาคตะวันตก

นางสาวศิริพร จูประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี (สศท.10) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิต “ทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันตก ปี 2565 ซึ่งมีพื้นที่การผลิตทุเรียน อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี โดยทั้ง 4 จังหวัดจะเรียกทุเรียนในพื้นที่ว่า “ทุเรียนตะนาวศรี” เนื่องจากลักษณะของสภาพภูมิศาสตร์มีเทือกเขาตะนาวศรีพาดผ่าน ทำให้ได้รับความอุดมสมบูรณ์จากดินตะกอนภูเขาหลังจากฤดูน้ำหลากของทุกปี ด้วยระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล และความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม ส่งผลให้ผลผลิตทุเรียนมีลักษณะเฉพาะ เนื้อหนา แห้งเนียน เมล็ดลีบ รสชาติหวาน มัน

สศท.10 ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิต “ทุเรียนตะนาวศรี” ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ และเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในภาคตะวันตก (ข้อมูลพยากรณ์ สศก. ณ เดือนมิถุนายน 2565) พื้นที่ปลูกจำนวน 16,550 ไร่ ครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอ ผลผลิตรวม 12,159 ตัน เกษตรกรผู้ปลูก 1,367 ครัวเรือน เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์หมอนทองซึ่งเป็นพันธุ์ทางการค้า เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ตลาดทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการและบางส่วนปลูกพันธุ์อื่น ๆ กระจายกันไป เช่น พันธุ์ชะนี ก้านยาว พวงมณี

291142113 342055721434104 7313851231598596867 n 1

โดยปีนี้ “ทุเรียนตะนาวศรี” เริ่มมีผลผลิตออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมต่อเนื่องถึงเดือนกันยายน 2565 และจะออกตลาดมากที่สุดช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 คิดเป็นร้อยละ 70 ของผลผลิตรวมทั้งจังหวัด

ด้านราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ เดือนมิถุนายน 2565 เฉลี่ย 100 – 120 บาท/กิโลกรัม (ขายแบบคละทั้งหมด) ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เกษตรกรจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางที่เข้ามารับซื้อหน้าสวน รองลงมาร้อยละ 15 จำหน่ายให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือนักท่องเที่ยวทั่วไป และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 5 จำหน่ายผ่านทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook ของเกษตรกร , ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com และ แพลตฟอร์ม Lazada โดยสินค้าทุเรียนทุกลูกพร้อมส่งตรงถึงมือลูกค้า ซึ่งมีการรับประกันคุณภาพและยินดีเปลี่ยนสินค้าให้หากทุเรียนด้อยคุณภาพ

ทั้งนี้“ทุเรียน”นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างมูลค่ากว่า 140 ล้านบาท/ปี ซึ่งทางจังหวัดได้มีนโยบายเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตทุเรียนอย่างมีคุณภาพ พัฒนาผลผลิตให้มีความปลอยภัยต่อผู้บริโภคให้ได้มาตรฐาน GAP และพัฒนาไปเป็นเกษตรอินทรีย์

ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ เป็นช่วงที่ผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดมากที่สุด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีแคมเปญเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวและแฟนพันธุ์แท้ทุเรียน ได้มาร่วม ชม ช้อป ชิม ผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพส่งตรงจากสวนของเกษตรกร กับงานเทศกาลทุเรียนตะนาวศรีคีรีขันธ์ PRACHUAPKIRIKHAN DURIAN FESTIVAL จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2565 ณ หน้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน

นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีป่าละอู ระหว่างวันที่ 9 – 17 กรกฎาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งภายในงาน จะมีการยกสวนทุเรียนป่าละอูที่อยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่มาวางจำหน่ายให้ทุกท่านได้เลือกชิม และเลือกซื้อทุเรียนคุณภาพของเกษตรกร

“สำหรับทุเรียนป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน เป็นทุเรียนที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เนื่องจากมีเนื้อแห้งเนียนละเอียด กลิ่นอ่อน รสชาติหวาน มัน เมล็ดลีบเล็กทำให้เนื้อทุเรียนหนา และที่สำคัญยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI มาตั้งแต่ ปี 2554 จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนทุเรียน เพื่อเป็นกำลังใจให้เกษตรกรได้ผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจข้อมูลการผลิตทุเรียนตะนาวศรีของภาคตะวันตก สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สศท.10โทร03233 7954หรืออีเมล [email protected]” ผู้อำนวยการ สศท.10 กล่าวทิ้งท้าย