ของแทร่ .. ทุเรียนไทยยอดฮิตวางขายเช้าเต็มถาด บ่ายหมด ขายดีในตลาดจีน พบยังมีความต้องการบริโภคสูงมากและส่วนใหญ่เป็นพันธุ์หมอนทอง

วันที่ 10 มีนาคม 2567 สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจํากรุงปักกิ่ง รายงานสถานการณ์ราคาทุเรียน ณ ตลาดซินฟาตี้ ในกรุงปักกิ่ง พบว่า มีการประกาศราคาทุเรียนหมอนทองไทย 81 หยวน/กิโลกรัม แต่วันที่ 20 และ30 มีนาคม 67 ตลาดซินฟาตี้ ไม่มีการจำหน่ายทุเรียนหมอนทองไทยเนื่องจากสินค้าขาดตลาด แต่มีการประกาศราคาทุเรียนจากเวียดนาม ตลอดทั้งเดือน ซึ่งช่วงครี่งหลังของเดือนมีนาคม ทุเรียนเวียดนามมีราคาเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 57 หยวน/กิโลกรัม เพิ่มเป็น 75 หยวน/กิโลกรัม ส่วนลำไยไทย ก็มีราคาสูงขึ้นเช่นกัน แต่มะพร้าวไทย มีราคาลดลง 1.35 หยวนต่อลูก เมื่อเทียบกับราคาช่วงต้นเดือนมีนาคม ส่วนส้มโอไทยมีราคาข้างคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

จากการสำรวจราคาผลไม้จากร้านค้าขายปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ในปักกิ่ง จาก Hema, 7Fresh และ Meituan พบว่า มีการจำหน่ายผลไม้ที่นำเข้าจากไทย ได้แก่ ทุเรียนหมอนทองสดและแช่แข็ง มะพร้าว ส้มโอและลำไย

จากการสอบถามพนักงานขายทราบว่า ทุเรียนและมะพร้าวไทย ถือว่าเป็นผลไม้ยอดฮิตที่มียอดขายต่อวันในปริมาณมาก โดยเฉพาะทุเรียนสดของไทย ช่วงเช้ามีการวางจำหน่ายเต็มถาด แต่พอเข้าช่วงบ่ายทุเรียนเหล่านี้ได้ขายออกไปเป็นจำนวนมาก

capture 20240410 170459
ผลไม้ที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต 7 Fresh ณ กรุงปักกิ่ง

ข้อสังเกตเพิ่มเติม

1.ทุเรียนสด

ปริมาณทุเรียนสดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยทุเรียนสดของไทยที่พบว่ามีการจำหน่ายในช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง และมีราคาลดลงจากเดือนที่ผ่านมาเล็กน้อย ทุเรียนส่วนใหญ่ที่วางจำหน่ายมีน้ำหนักอยู่ที่ 2-3 กิโลกรัมต่อลูก ส่วนทุเรียนสดเวียดนามเป็นพันธุ์ก้านยาวซึ่งพบเห็นน้อยกว่าทุเรียนไทย ราคาทุเรียนเวียดนามค่อนข้างคงที่และมีขนาดเล็กกว่าน้ำหนักอยู่ที่ 1.3-2.5 กิโลกรัมต่อลูกเนื่องจากทุเรียนสดยังมีเข้ามาในตลาดไม่มาก ทำให้ทุเรียนแช่แข็งเป็นที่นิยมมากขึ้น

2.ทุเรียนแช่แข็ง

ทุเรียนแช่แข็งมาเลเซีย มีราคาสูงและมีปริมาณมากในตลาดที่พบมากเป็นทุเรียนมูซังคิง D197 มีบรรจุภัณฑ์หลากหลาย ได้แก่การแช่แข็งทั้งลูก การแช่แข็งเฉพาะเนื้อ และการทำรูปแบบถ้วย

สำหรับราคาทุเรียนมูซังคิงที่จำหน่ายในร้าน Hema, 7 Fresh และMeituan 297 หยวนต่อกิโลกรัม (1,485 บาท) 378 หยวนต่อกิโลกรัม (1,890 บาท) และ399 หยวนต่อกิโลกรัม (1,995 บาท) ตามลำดับ

ทุเรียนแช่แข็งไทย ที่พบมากในช่วงนี้และเป็นที่นิยม คือหมอนทอง ส่วนมากจะเป็นการแช่แข็งเฉพาะเนื้อ โดยมีราคาจำหน่ายสูงกว่าทุเรียนสด

สำหรับราคาจำหน่ายในราน Hema, 7 Fresh และMeituan ทุเรียนหมอนทองไทยแช่แข็งเฉพาะเนื้อ 109 หยวนต่อกิโลกรัม (545 บาท) 109 หยวนต่อกิโลกรัม (545 บาท) และ146 หยวนต่อกิโลกรัม (730 บาท) ตามลำดับ

capture 20240410 172344แก้
ผลไม้ที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต Guoduomei ณ กรุงปักกิ่ง