ชาวสวน เฮ ไต้หวันไฟเขียวไทยส่งออก“มังคุด” ได้อีกครั้ง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP) แจ้งข่าวดี ไต้หวันอนุญาตให้ไทยส่งออก “มังคุด” ได้อีกครั้ง หลัง “พาณิชย์-เกษตร” ผนึกกำลังเสนอข้อมูลทางวิชาการจนไต้หวันยอมรับและมั่นใจในวิธีการตรวจปล่อย “มังคุด” คาดช่วยเพิ่มยอดส่งออกและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร แนะเข้มเรื่องมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ป้องกันสารตกค้าง แมลง ที่อาจติดไป หากพบจะถูกทำลายหรือส่งกลับ สินค้าล็อตถัดไป จะเจอตรวจเข้มทันที

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.2565 ไต้หวันได้อนุญาตให้ไทยส่งออก “มังคุด” ไปยังไต้หวันได้อีกครั้ง หลังจากที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ซึ่งรับผิดชอบไต้หวัน และสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ของไทยที่ร่วมกันผลักดันและเจรจาเพื่อนำเสนอข้อมูลทางวิชาการให้ไต้หวันยอมรับและมั่นใจในวิธีการตรวจปล่อย “มังคุดของไทย” ซึ่งจะช่วยระบายผลผลิตมังคุดและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรของไทย

62c65c9b6aeb9
มังคุดไทย

น.ส.กัลยา ลีวงศ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) กล่าวว่า ไต้หวันเป็นตลาดที่มีศักยภาพ มีการบริโภคผลไม้เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยชาวไต้หวันมีกำลังซื้อสูง และมังคุดเป็นผลไม้ไทยที่ชาวไต้หวันนิยมมากเป็นอันดับ 2 รองจากทุเรียนโดย “มังคุด” ที่เคยวางขายในไต้หวันสามารถทำราคาได้สูงถึง 40-50 บาทต่อผล

ที่ผ่านมา ในปี 2562 ไต้หวันอนุญาตให้ไทยส่งออกมังคุดไปยังไต้หวันได้ โดยมีเงื่อนไขต้องผ่านกระบวนการอบไอน้ำ เพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้ และต้องมีเจ้าหน้าที่เกษตรของไต้หวันเดินทางมาควบคุมการตรวจปล่อยก่อนการส่งออก แต่เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินทางมาไทยได้ ส่งผลให้ไทยไม่สามารถส่งออกมังคุดไปไต้หวันได้ ไทยจึงแก้ไขปัญหาโดยเสนอแนวทางให้ไทยสามารถตรวจปล่อยมังคุดได้โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่จากไต้หวันเดินทางมากำกับดูแล ซึ่งจะช่วยปลดล็อกให้ไทยสามารถส่งออกมังคุดได้แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ล่าสุดไต้หวันอนุญาตให้โรงอบไอน้ำแห่งแรกของไทย (บริษัท SEM) กลับมาส่งออกมังคุดได้ โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ไต้หวันเดินทางมาควบคุมการตรวจปล่อยสินค้า และยังมีโรงอบไอน้ำอีก 4 โรง ที่หากผ่านการทำ Running Test ตามที่ไต้หวันกำหนดแล้ว ก็จะสามารถส่งออกมาไต้หวันได้เช่นกัน

ทั้งนี้ขอให้ผู้ส่งออกไทยระมัดระวังเรื่องมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารตกค้างและแมลงที่อาจติดมากับผลไม้ เนื่องจากไต้หวันมีความเข้มงวดในการตรวจผลไม้นำเข้า โดยหากตรวจพบแมลงหรือสารตกค้างสินค้าจะถูกทำลายหรือส่งกลับทั้งล็อต และสินค้านำเข้าในล็อตต่อไป จะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น