พาณิชย์ นำผู้เชี่ยวชาญติวเข้ม ผู้ประกอบการ-เกษตรกร ดัน“กล้วยหอมไทย”เจาะตลาดญี่ปุ่น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดทำโครงการดัน “กล้วยหอมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมไทย” สู่ตลาดญี่ปุ่น นำผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ภาคเหนือ นำร่องคัดผู้ประกอบการ เกษตรกร ที่มีความพร้อม 10 ราย ก่อนติวเข้มเชิงลึก พัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด ก่อนจัดเจรจาจับคู่ธุรกิจช่วงเดือนก.ย. มั่นใจดันส่งออกได้เพิ่มขึ้นแน่

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการขยายตลาดสินค้ากล้วยหอมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมไทยเพื่อขยายตลาดส่งออกสู่ตลาดเมืองรองในญี่ปุ่น

62cf9c0e5465a
ดัน “กล้วยหอมไทย” เจาะตลาดญี่ปุ่น

ปี 2565 เป็นปีแรก ตามนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้เร่งขยายตลาดเมืองรองที่มีศักยภาพ

โดยเมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2565 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกกล้วยหอมและการพัฒนาสินค้าแปรรูปจากกล้วยหอมให้ตรงตามความต้องการของตลาดญี่ปุ่นมี Mr.Nobuo SHIRAHAMA ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการตลาดและการนำเข้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมสู่ประเทศญี่ปุ่นและพิมใจ มัตซึโมโตะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์และผู้นำเข้าสินค้าไทยมามากกว่า 30 ปี มาบรรยายให้ผู้ประกอบการไทยกว่า 90 รายจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

รวมถึงจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก และจากนั้นจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมประมาณ 10 รายนำร่องจากเขตพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ จากนั้นผู้เชี่ยวชาญจะลงพื้นที่ไปยังสถานประกอบการ โรงงาน แปลงเพาะปลูก เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด เช่น การแปรรูปกล้วยหอมให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาดญี่ปุ่น คุณภาพและมาตรฐานสินค้า ขนาดและปริมาณที่เหมาะสมกับตลาดญี่ปุ่นและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

พร้อมคำแนะนำการตั้งราคาสินค้าและกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเจาะตลาดญี่ปุ่นเป็นรายบริษัท รายเกษตรกร และหลังจากดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกแล้ว จะมีการจัดกิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์(Online Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้นำเข้าญี่ปุ่นภายในเดือนก.ย.2565 โดยมั่นใจว่า จะช่วยขยายตลาดกล้วยหอมและผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้น

สำหรับการจัดทำโครงการดังกล่าว เนื่องจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว (สคต.โตเกียว) ได้เห็นถึงศักยภาพในการส่งออกสินค้ากล้วยหอมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่น โดยประชากรชาวญี่ปุ่นนิยมบริโภคกล้วยหอมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมเป็นอย่างมาก และมีความต้องการนำเข้ากล้วยจากต่างประเทศประมาณปีละ 1 ล้านตัน โดยไทยได้โควตาส่งออกกล้วยหอมไปญี่ปุ่นปีละ 8,000 ตัน ภาษี 0%

แต่ปัจจุบันไทยส่งออกกล้วยหอมได้เพียงปีละประมาณ 2,000–3,000 ตัน เนื่องจากคุณภาพกล้วยหอมไทยยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่น และญี่ปุ่นยังมีความต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมเพิ่มขึ้นทุกปีด้วย

ปัจจุบันการส่งออกสินค้าผลไม้ ในช่วง 5 เดือนปี 2565 (ม.ค.-พ.ค.) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 86,222.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.19% ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเลเซีย สหรัฐฯ และเวียดนาม โดยญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญลำดับที่ 8 มีมูลค่ารวม 390.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.33%