“งาน รวมพล คนรักกัญ” 3 วัน ขายผลิตภัณฑ์ได้กว่า 1 ล้าน

การจัดงาน การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 ภายใต้ชื่องานว่า “หายเจ็บ หายจน รวมพล คนรักกัญ” ที่ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพเชื่อมต่อสถานที่ปลูก ผลิตกัญชา กัญชงของแต่ละจังหวัดเพื่อสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 65 รวม 3 วันนั้น

ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทั้งเรื่องของรายได้ ตลอดจนมีผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมงาน ทั้งรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้เข้ามาร่วมงานประมาณ 40,000 คน มูลค่าของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการยอดขายรวม 3 วัน กว่า 1,000,000 บาท สินค้านั้นขายดีทุกร้าน จนต้องนำสต๊อกสินค้ามาเพิ่มเติม

ทั้งนี้ในงานดังกล่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และอสม.รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้

278210671 1500559647013029 6100682280054781068 n

โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ชูศักยภาพและประโยชน์ของ “กัญชา” ที่สามารถนำมาใช้ทางการแพทย์ได้ เป็นการส่งเสริมทางเลือกในการรักษาแก่ประชาชน รวมถึงเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ให้เกษตรกรปลูกเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

ที่ผ่านมา กัญชานอกจากเป็นยารักษาโรคแล้ว ยังต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งอาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

โดยเฉพาะเขตสุขภาพที่ 10 มุกศรีโสธรเจริญราชธานี มีจุดเด่น คือ พัฒนาด้านเศรษฐกิจสุขภาพ นำ“กัญชา”กับสถานที่ท่องเที่ยวมาเป็นจุดขาย จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อมต่อสถานที่ปลูก ผลิต กัญชา กัญชง กับสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด เช่น วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว กับ ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี หรือ ไร่กัญชามาทวีฟาร์ม กับ ผามออีแดง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นับว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนของแต่ละจังหวัดได้อย่างมาก

278210661 1500558633679797 2217132384823957037 n

สำหรับเขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี มีโรงพยาบาลภาครัฐและ คลินิกกัญชา ทางการแพทย์ภาคเอกชน เปิดให้บริการรวม 68 แห่ง ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาด้วยยาสกัดจาก “กัญชา”อย่างปลอดภัย

278225876 1500558860346441 8758182273218997031 n

ข้อมูลตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 10 ให้การรักษาผู้ป่วยด้วยยากัญชารวม 4,537 ราย เป็นแผนไทย 4,202 ราย และแผนปัจจุบัน 335 ราย ปัจจุบันมีการนำ “กัญชา” มาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจมากขึ้น โดยมีวิสาหกิจชุมชนได้รับอนุญาตปลูกกัญชาแล้ว 11 แห่ง อยู่ระหว่างขออนุญาต 19 แห่ง และ แสดงเจตจำนงขอปลูกอีก 17 แห่ง มีสถานที่ผลิตตำรับยากัญชาที่ได้รับอนุญาต 2 แห่ง เป็นภาครัฐ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลพนา จ.อำนาจเจริญ และ ภาคเอกชน 1 แห่ง คือ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว จ. อุบลราชธานี

ที่มา เพจประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ