พาณิชย์ จับมือผู้ส่งออก ทูตพาณิชย์ ถกผู้นำเข้าสิงคโปร์ ผลักดันส่งออก”ข้าวไทย”

กรมการค้าต่างประเทศจับมือสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ทูตพาณิชย์ หารือสมาคมผู้นำเข้าข้าวสิงคโปร์ ผลักดันส่งออกข้าวไทยเพิ่ม หลังสิงคโปร์เปิดประเทศ และราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ มั่นใจยอดส่งออกเพิ่มขึ้นแน่ ส่วนยอดส่งออกข้าว 8 เดือน ทะลุ 4.92 ล้านตัน เพิ่ม 51.37% มูลค่า 2,538 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 30.47%

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้แทนกรมฯ ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงสิงคโปร์หารือกับสมาคมผู้นำเข้าข้าวสิงคโปร์ (Singapore General Rice Importers Association) ผ่านระบบ Video Conference เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การค้าข้าวและข้อมูลตลาดข้าวในสิงคโปร์ รวมทั้งเพื่อผลักดันการส่งออกข้าวไทยไปยังสิงคโปร์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ให้เพิ่มมากขึ้น

6316e1aca6128
ผลักดันส่งออก “ข้าวไทย”

ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับทราบข้อมูลว่า สิงคโปร์ได้เริ่มเปิดประเทศภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย จึงทำให้ตัวเลขการนำเข้าข้าวไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่คาดว่าหลังจากนี้ จะนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากข้าวไทยยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคชาวสิงคโปร์ที่ส่วนใหญ่นิยมบริโภคข้าวไทยและเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของข้าวไทย

อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวยังคงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ โดยไทยได้เน้นย้ำว่าไทยมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำฝนที่มีเพียงพอต่อการเพาะปลูก รวมทั้งราคาข้าวไทยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ และไทยมีความพร้อมจัดส่งข้าวคุณภาพดีที่เป็นแหล่งความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่สิงคโปร์

นอกจากนี้ ยังได้รับแจ้งจากทูตพาณิชย์ ที่ประจำอยู่ที่สิงคโปร์ ว่า ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในสิงคโปร์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับความนิยมในสิงคโปร์ ได้แก่ Fairprice และ Isetan รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ Lazada และ Redmart ตลอดจนจัดกิจกรรม Online Business Matching และการมอบตราสัญลักษณ์ Thai Select ให้แก่ร้านอาหารไทยในสิงคโปร์เพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขายสินค้าไทยรวมถึงข้าวไทยในสิงคโปร์เพิ่มขึ้น

สำหรับการประชุมหารือและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญของไทย เป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทยตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกรมฯได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้ข้าวไทยมีส่วนแบ่งในตลาดเป้าหมายเพิ่มขึ้น โดยที่ผ่านมากรมฯ ได้จัดการประชุมหารือกับญี่ปุ่น ฮ่องกง และมาเลเซีย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

ทั้งนี้ จากสถิติกรมศุลกากรและใบอนุญาตส่งออกข้าวของกรมฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.–31 ส.ค.2565 ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 4.92 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2,538 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 86,064 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 51.37% และ 30.47% ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง และผลผลิตข้าวไทยที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าการส่งออกข้าวในปี 2565 จะขยายตัวต่อเนื่องและมีแนวโน้มส่งออกได้ที่ 7.5 ล้านตัน