โฆษกรัฐบาลเผยพลเอกประวิตรดัน”ปาล์มน้ำมัน”เป็นพืชเศรษฐกิจต้นแบบของไทยสร้างราคา-คุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น 

นายอนุชา บูรพชัยศรี  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่าพลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ได้กล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงราคาน้ำมันปาล์มและราคาปาล์มทลาย ซึ่งในปี 2562 ราคาปาล์มทลายเฉลี่ยทั้งปี อยู่ที่ 3 บาท 11 สตางค์ ต่อกิโลกรัม ขณะที่ 25 2563 มีราคาเพิ่มขึ้น 4 บาท 80 สตางค์ต่อกิโลกรัม และปี 2564 เพิ่มขึ้น 6 บาท 66 สตางค์ต่อกิโลกรัม และในปี 2565 คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น 7 บาท 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม ซึ่งจะเห็นได้ว่าสูงกว่าราคาประกันที่กิโลกรัมละ 4 บาท ซึ่งได้มีการประหยัดงบประมาณที่ได้มีการตั้งเอาไว้จำนวนมาก

โดยมูลค่าปาล์มน้ำมันทลายที่ออกจากสวน มีแนวโน้มที่สูงขึ้นต่อเนื่อง เช่นเดียวกันด้วยตัวเลขในปี 2562 มีมูลค่า 50,000 ล้านบาท ปี 2563 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 70,000 ล้านบาทและปี 2564 เพิ่มขึ้น 1.2 แสนล้านบาท และในปี 2565 คาดว่าจะทะลุ 1.5 แสนล้านบาท

8D16CE47 3582 4788 B072 8ACEDB71F9FC

ขณะที่การส่งออกน้ำมันปาล์มดิบในช่วงปี 2562 ถึงปี 2565 คาดการณ์ว่ามีปริมาณมากถึง 1.5 ล้านตันเสนสามารถทำเงินตราเข้าประเทศได้กว่า 6-7 หมื่นล้านบาท และปี 2566 คาดการณ์ว่าการประมาณการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มภายในประเทศจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจต้นแบบของไทยที่สร้างราคาให้กับเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น