ขึ้นทะเบียนสินค้า GI ใหม่ “มันแกวบรบือ” ของดีจังหวัดมหาสารคาม

พาณิชย์ขึ้นทะเบียน GI ใหม่ “มันแกวบรบือ” ของดีจังหวัดมหาสารคาม มั่นใจช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า ช่วยนำรายได้สู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น เผยปัจจุบันทำเงินได้แล้วกว่าปีละ 128 ล้านบาท “สินิตย์”มอบกรมทรัพย์สินทางปัญญาลุยตามหาสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน ที่มีศักยภาพขึ้นทะเบียน GI ต่อ

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ คือ มันแกวบรบือ ของดีจังหวัดมหาสารคาม โดยมั่นใจว่าจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและนำรายได้เข้าสู่ชุมชนได้เพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบันที่สามารถทำรายได้ให้จังหวัดมหาสารคามได้แล้วกว่า 128 ล้านบาทต่อปี

pp09
มันแกวบรบือ

สำหรับ มันแกวบรบือ เป็นมันแกวคุณภาพ รสชาติหวานและมัน ผลแป้น เนื้อมีสีขาว อวบใหญ่ เปลือกบางสีน้ำตาลอ่อนลอกออกจากเนื้อได้ง่าย เส้นใยในเนื้อมาก ปริมาณของน้ำในเนื้อมาก รสสัมผัสกรอบ ปลูกและผลิตในเขตพื้นที่อำเภอบรบือและอำเภอกุดรังของจังหวัดมหาสารคาม

นายสินิตย์ กล่าวว่า ยังได้มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา เร่งเฟ้นหาสินค้าเกษตรของไทยที่มีคุณภาพและศักยภาพ เพื่อผลักดันเข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า GI เพื่อรักษาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สินค้า GI ไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างและสร้างรายได้สู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ชุมชนใดที่สนใจนำสินค้าชุมชนที่มีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มาขึ้นทะเบียน GI สามารถขอรับคำปรึกษาเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร 1368

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการปลูกมันแกวมานานกว่า 40 ปีแล้ว เดิมทีชาวบ้านปลูกอยู่รอยต่อระหว่างอำเภอกุดรังกับอำเภอบรบือ แต่ทุกวันนี้อำเภอบรบือปลูกมากที่สุด รวมแล้วกว่า 2 พันไร่ โดยภาพรวม มันแกว สร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกในอำเภอบรบือไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปี เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ ปลูกมันแกวมากกว่า 2 ครั้งต่อปี เนื่องจากเป็นพืชอายุสั้น