ด่วน..กรมการค้าภายใน ขยายโควตานำเข้า”ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” จากประเทศเพื่อนบ้าน 3 เดือน

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า จากสถานการณ์ “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ “นโยบายผ่อนปรนมาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ภายใต้โควตาตามข้อตกลงองค์การการค้าโลกเป็นเวลา 3เดือนเช่นเดียวกับช่วงนำเข้าปกติซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าจาก“เมียนมาร์”กว่าร้อยละ 97 และที่เหลือคือกัมพูชา และลาว แบบไม่เสียภาษี โดยขยายโควตาการนำเข้าจาก 54,000 ตันเป็น 6 แสนตัน

พร้อมเปิดโอกาสให้นิติบุคคล หรือบุคคลทั่วไปสามารถนำเข้าภายใต้ตอบแทนการค้าเพื่อให้ “ผู้เลี้ยงสัตว์”ได้มีทางเลือกใช้วัตถุดิบจากในและต่างประเทศได้ โดยการเปิดนำเข้าดังกล่าวจำกัดระยะเวลาในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม จากนั้นจะประเมินสถานการณ์การขาดแคลนวัตถุดิบในประเทศเพื่อประกอบการพิจารณาขยายระยะเวลาอีกครั้ง

dried corn background scaled 1
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

นอกจากนี้ยังมีการเปิดการเจรจาการซื้อขาย “ข้าวโพด”ระหว่างไทย-เมียนมา นัดหมายสมาคมผู้ค้าข้าวโพดได้พบปะทางออนไลน์กับ“ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย”และเกษตรกรเพื่อจับคู่เจรจาธุรกิจ โดยกรมการค้าภายในอำนวยความสะดวก ตลอดจนการควบคุม “อาหารสัตว์” ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหาร ผ่อนปรนมาตรการภาษีนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้ WTO ในโควตา โดยองค์การคลังสินค้า (อคส.) และผู้นำเข้าทั่วไปเป็นผู้นำเข้าได้ ระหว่างเดือน พ.ค.-ก.ค. 65 (3 เดือน)ในอัตราภาษีร้อยละ 0 ปริมาณไม่เกิน 6 แสนตัน หรือร้อยละ 50 ของความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุดิบทดแทน

จากเดิมที่ให้ อคส. เป็นผู้นำเข้าเพียงผู้เดียว ในอัตราภาษีร้อยละ 20 ปริมาณไม่เกิน54,700 ตัน ภายหลังครม.เห็นชอบแล้วให้กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์เร่งรัดออกประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นโยบายและมาตรการตามข้อเสนอนี้มีผลบังคับใช้โดยเร็วต่อไป