กรมวิชาการเกษตรเตรียมเปิดตลาดต่างประเทศ ผลักดัน”เสาวรส-อินทผลัม-สละ-สนใบพาย” ไปจีน 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้ยื่นหนังสือขอเปิดตลาดส่งออก อินทผลัม เสาวรส สละ และสนใบพาย ไปจีนเพิ่มเติม กับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) เตรียมพร้อมหารือระหว่างทวิภาคี ระหว่างการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เอเซีย -แปซิฟิก (APEC) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565 นี้

จากข้อมูลการส่งออกผลไม้สดของไทยไปจีน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2565 มีปริมาณสูงถึง1.48 ล้านตัน สร้างมูลค่ากว่า 1.09 แสนล้านบาท   

โดยผลไม้สดที่สร้างมูลค่าสูงสุดในการส่งออก 5 อันดับแรก คือ ทุเรียน มังคุด ลำไย สับปะรด และ ส้มโอ  ซึ่งประเทศไทยยังมีสินค้าพืชที่มีศักยภาพในการส่งออกอีกหลายชนิด อาทิเช่น เสาวรส อินทผลัม สละ และ สนใบพาย  ซึ่งเป็นสินค้าพืชที่เป็นที่ต้องการในตลาดจีน  จึงได้ถือโอกาสผลักดันให้มีการส่งออกไปประเทศจีน

0374F20F EFAA 428A 8266 56212B6F805E scaled

อินทผลัม มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 14,000 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 5,000 ตัน โดยมีแหล่งปลูกที่สำคัญที่กาญจนบุรี นครราชสีมา สุพรรณบุรี ร้อยเอ็ด และ บุรีรัมย์ โดยมีพันธุ์ที่ไทยประสงค์ส่งออกไปจีน 5 พันธุ์คือ  บาฮีเหลือง บาฮีแดง อัมเอ็ดดาฮาน โคไนซี และ จี-2 

C3331F8B 95D8 49E5 B3E7 0AAFC8C96DB0

เสาวรส  มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 6,000 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 3,100 ตัน แหล่งปลูกที่สำคัญที่ เชียงรายเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน และ บุรีรัมย์ พันธุ์ที่ไทยประสงค์ส่งออกไปจีน 3 พันธุ์ คือ พันธุ์สีม่วงพันธุ์สีเหลือง และ พันธุ์ผสม (F1-Hybrid) 

ED4B41A2 5467 4E08 8A06 F7AA2839780E

สละ มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 6,000 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 3,100 ตัน แหล่งปลูกที่สำคัญที่ เชียงราย เชียงใหม่บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ สระแก้ว พันธุ์ที่ไทยประสงค์ส่งออกไปจีน 4 พันธุ์ คือ เนินวง สุมาลี หม้อ และ อินโด

39A3C178 C6F0 48E1 A141 6DC16C489218

สนใบพาย เป็นไม้ประดับที่มีรูปทรงสวยงาม มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ นิยมนำไปปลูกเป็นไม้มงคลหรือทำบอนไซ แหล่งปลูกที่สำคัญคือ สมุทรสาคร นครนายก และสระบุรี มูลค่าการส่งออกไปจีนคาดว่าประมาณ 1,500 ล้านบาทต่อปี

สำหรับเงื่อนไขการส่งออกผลไม้ คือ เสาวรส สละ และอินทผลัม ต้องเป็นไปตาม ข้อกำหนดในพิธีสารฯและตาม “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับผลไม้ส่งออกจากไทยไปจีน พ.ศ. 2564″ส่วนเงื่อนไขการส่งออกต้นสนใบพาย เป็นไปตาม ข้อกำหนดในพิธีสาร ฯ

“กรมวิชาการเกษตรตะหนักถึงความสำคัญในประเด็นการค้าและการเปิดตลาดการค้าสินค้าเกษตรไปยังจีนอย่างมาก เนื่องจากจีนเป็นตลาดนำเข้าสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก  การเปิดตลาดสินค้าพืชใหม่เสาวรส สละ อินทผลัม และสนใบพาย ไปจีน สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และ เพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าพืชของไทยไปยังจีน  อย่างไรก็ตาม  กรมวิชาการเกษตรขอเน้นย้ำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรักษาคุณภาพมาตรฐานการส่งออกผลไม้ไปจีนอย่างเคร่งครัดโดยให้ปฏิบัติตามพิธีสารไทย-จีนและเงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับการส่งออกผลไม้ไปจีน” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว