จุรินทร์ จับมือสมาคมส่งออกข้าวไทย ดึง The Rice Trader อเมริกาจัด”ประกวดข้าวโลก” ที่ภูเก็ต ปลายปี65 ดัน ท่องเที่ยว-ส่งออก

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลการขอเข้าเยี่ยมคารวะของนาย Jeremy Zwinger ผู้ก่อตั้งวารสาร The Rice Trader ที่ห้องประชุมชั้น 11 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

นายจุรินทร์ กล่าวว่า นาย Jeremy Zwinger ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารวารสาร The Rice Trader ซึ่งเป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกด้านข้าวของสหรัฐอเมริกา และเป็นนิตยสารที่เป็นเจ้าของรางวัล The World’s Best Rice Award หรือ “รางวัลข้าวโลก” ที่มีการจัดประกวดทุกปี จัดมาแล้ว 13 ครั้ง และในการจัดประกวดทั้ง 13 ครั้ง ประเทศไทยได้รางวัลชนะเลิศถึง 7 ครั้ง ล่าสุดเมื่อปี 2021 และปี 2020 ประเทศไทยได้ที่ 1 ติดต่อกัน

โดยเหตุผลสำคัญที่มาพบกับตน ท่านได้แจ้งให้ทราบว่า นิตยสาร The Rice Trader ประสงค์ที่จะมาจัดการ “ประกวดข้าวโลก”ปีนี้ที่จังหวัดภูเก็ต และขอความสนับสนุนและความร่วมมือจากกระทรวงพาณิชย์ด้วย ซึ่งตนได้ตอบยินดีอย่างยิ่ง เพราะกระทรวงพาณิชย์ได้มีการประสานงานมาโดยตลอด รวมทั้งสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้มีการทำงานร่วมกันมาโดยต่อเนื่อง

S 76275755
ประกวดข้าวโลกที่ภูเก็ตปลายปีนี้

การจัดงาน“ประกวดข้าวโลกปีนี้” จะจัดขึ้นในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2565 ที่จังหวัดภูเก็ต และนาย Jeremy Zwinger ยืนยันกับตนว่าจะเป็นการจัดการประกวดข้าวโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมา โดยจะมีผู้ซื้อผู้ขายจากทั่วโลกมาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 1,000 รายทั้งภาครัฐและเอกชนและได้เชิญตนในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ไปกล่าวปาฐกถาพิเศษในเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ข้าวไทย”ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศเป็นยุทธศาสตร์ ซึ่งตนตอบรับแล้ว

การประกวดข้าวโลกที่จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงศักยภาพของข้าวไทยในตลาดโลกแล้ว จะได้มีส่วนสำคัญในการจับมือกับทุกฝ่ายเดินหน้าสู่การสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับโลกต่อไปด้วย เพื่อตอกย้ำนโยบายที่ตนยืนหยัดตลอด “รัฐหนุนเอกชนนำ” จับมือทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภาคเอกชนของไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและเอกชนชาวต่างประเทศที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศไทย และจะเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงาและฝั่งอันดามันต่อไป ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มเติมขึ้นในหมู่ผู้ค้าข้าวที่มีศักยภาพสูงมากของโลก

โดยตัวเลขการส่งออกข้าวปีนี้คาดว่าจะดีกว่าปีที่แล้ว โดยปี 2564 เราส่งออกข้าว 6.1 ล้านตัน และปีนี้คาดว่าตัวเลขการส่งออกจะเพิ่มขึ้นเป็น 7-8 ล้านตัน จะมีส่วนดึงราคาข้าวในประเทศให้สูงขึ้นด้วย และล่าสุดเดือนเมษายนการส่งออกข้าวทุกหมวดเป็นบวกทุกตัว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศระบุว่า “นโยบายยุทธศาสตร์ข้าวไทย” ภายใต้หลักการ “ตลาดนำการผลิต” ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ที่มุ่งเน้นพัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลก ซึ่งในปีนี้ไทยจะได้ข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้น 6 พันธุ์ โดยเป็นผลสำเร็จของการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ และกำหนดไว้ว่าภายใน 5 ปี ต้องได้ 12 พันธุ์ รวมถึงการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก

จากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวและปัจจัยบวกต่าง ๆ ส่งผลให้ปริมาณ “การส่งออกข้าวไทย” เพิ่มขึ้นมาก ในปี 2565 (มกราคม – เมษายน) ไทยส่งออกข้าวแล้วปริมาณ 2.29 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 39,446 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.67 และ 36.42 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวขาว (ร้อยละ 47.53) ข้าวหอมมะลิไทย (ร้อยละ 27.31) และข้าวนึ่ง (ร้อยละ 13.84) ไปยังภูมิภาคที่สำคัญ ได้แก่ ตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชีย และอเมริกา ตามลำดับ