ปฐมฤกษ์ ทุเรียนไทยส่งออกจีนล็อตแรก ผ่านด่านเหอโข่ว มณฑลยูนนาน

ภายหลังจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เจรจาและผลักดันการเพิ่มด่านนำเข้าผลไม้ไทยของจีนจนสำเร็จ และได้มีการลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ไทยผ่านประเทศที่สามเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ซึ่งในพิธีสารฯ ดังกล่าว ได้มีการเพิ่มด่านนำเข้าผลไม้ฝั่งจีนจากเดิม 4 ด่าน เป็น 10 ด่าน

%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99338016300 3222880191190886 8880196486409656468 n 1
ทุเรียนไทยส่งออกจีนล็อตแรก

ฝ่ายเกษตรฯ กว่างโจว ได้หารือและผลักดันการนำเข้าผลไม้ผ่านด่านใหม่ๆ ที่ระบุในพิธีสารฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำเข้าจีนอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ด่านเหอโข่ว ได้มีการทดลองนำร่องขนส่งผลไม้ไทยล็อตแรกสำเร็จ ซึ่งเป็นสินค้าทุเรียน จำนวน 1 ตู้คอนเทนเนอร์ ปริมาณกว่า 12 ตัน โดยพบว่ารถขนส่งสินค้าผลไม้สามารถผ่านเข้าด่านเหอโข่ว และผ่านพิธีการศุลกากรได้อย่างราบรื่น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำเข้าจีนได้ทำพิธีต้อนรับทุเรียนล็อตแรกของไทย ณ ด่านเหอโข่ว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการนำเข้าผลไม้ของจีนทราบถึงโอกาสและศักยภาพในการนำเข้าผลไม้จากไทยผ่านด่านเหอโข่วที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาในการขนส่งออกจากไทยและเข้าจีนได้ภายในระยะเวลาเพียง 3 วันเท่านั้น

%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99338168483 2284982175003718 3106437418006047972 n
ด่านเหอโข่ว มณฑลยูนนาน

ด่านเหอโข่วตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนาน ในอำเภอปกครองตนเองชนชาติเหยาเหอโข่ว เขตปกครองตนเองชนชาติฮาหนีและอี๋หงเหอ ใกล้กับจังหวัดหล่าวกาย (Lao Cai) ของเวียดนาม กั้นด้วยแม่น้ำหนานซี เชื่อมโยงด้วยสะพานยาว 640 ม. เป็นด่านระหว่างจีน-เวียดนามที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน และได้รับอนุญาตให้เป็นด่านนำเข้าผลไม้จากไทยตามพิธีสารฯ ในช่วงคับคั่งด่านเหอโข่วสามารถรองรับรถบรรทุกสินค้าเข้าออกได้ชั่วโมงละ 80 – 100 คัน จึงถือเป็นด่านทางบกที่มีศักยภาพในการนำเข้าผลไม้จากไทย นอกเหนือจากด่านโม่ฮาน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการส่งออกผลไม้ของไทยไปยังจีน โดยเฉพาะในฤดูกาลส่งออกทุเรียนในขณะนี้ รวมทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ส่งออกไทย