กวก.แจ้งส่งออกพืชไปอียูทางไปรษณีย์ต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชหลังตรวจพบมีการเปิดเว็บไซต์ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ให้ลูกค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศแต่ไม่ได้มีใบรับรองฯ

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) ได้แจ้งเตือนปัญหาการลักลอบส่งออกต้นพันธุ์พืช กิ่งพันธุ์ และพืชเพื่อปลูกทางไปรษณีย์จากไทยส่งไปยังอียู โดยไม่มีใบรับรองปลอดศัตรูพืชหลายครั้ง มีหลายชนิด เช่น กระบองเพชร กิ่งลีลาวดี ต้นชวนชม ต้นปิศาจทะเลทราย และต้นกระดาด ถือเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน อาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศ ทั้งยังถูกตรวจสอบการนำเข้าเข้มงวดยิ่งขึ้น และกระทบต่อการส่งออกสินค้าพืชโดยรวมได้

%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1 5
ส่งออกพืชไปอียูทางไปรษณีย์ต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช

ทั้งนี้ หลังได้รับการแจ้งเตือนจากอียู กรมวิชาการเกษตร ได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของปัญหา พบว่ามีการเปิดเว็บไซต์ซื้อขายต้นพันธุ์ กิ่งพันธุ์ และพืชเพื่อปลูกผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยผู้ขายจะจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ให้ลูกค้าที่สั่งซื้อในต่างประเทศครั้งละ 1-7 ต้น แต่ไม่ได้ขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชกำกับสินค้าที่ส่งออก ทั้งยังตรวจพบว่าสินค้าหลายรายการส่งออกโดยชาวต่างชาติ ซึ่งอาจไม่ทราบกฎระเบียบการส่งออกที่ต้องแนบใบรับรองปลอดศัตรูพืชที่ออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร จึงแนะนำให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะส่งออกพืช ขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชที่ด่านตรวจพืชแนบไปกับสินค้า

%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%86
ส่งออกพืชไปอียูทางไปรษณีย์

“กรมวิชาการเกษตร ได้ประสานกับบริษัทไปรษณีย์ไทย ให้แจ้งที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ให้ช่วยตรวจสอบพัสดุที่จะส่งไปต่างประเทศ หากเป็นต้นพันธุ์พืช กิ่งพันธุ์ และพืชเพื่อปลูก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชเพื่อจะได้ตรวจสอบและออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชให้ ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร และด่านตรวจพืชกว่า 40 แห่ง ที่ตรวจสอบและออกใบรับรองให้ได้”

%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1343418532 181180904817979 5718743355563783914 n 3
ส่งออกพืชไปอียูทางไปรษณีย์ต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช