พาณิชย์เคาะ”เงินชดเชยส่วนต่างข้าวงวด 33″ งวดสุดท้าย ชดเชยข้าว 3 ชนิด แต่จ่ายลดลง หลังราคาพุ่ง

พาณิชย์ เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว ปีการผลิต 2564/65 งวดที่ 33 ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย ยังคงชดเชย 3 ชนิดเหมือนเดิมแต่ยอดจ่ายลดลงหลังราคาข้าวขยับขึ้นต่อเนื่อง โดย”ข้าวเปลือกหอมมะลิ“ไม่ได้ เหตุสิ้นสุดฤดูกาล ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาทะลุเพดานประกัน เผย “ข้าวเปลือกเหนียว” ได้รับชดเชยสูงสุด ตามด้วย “ข้าวเปลือกเจ้า”

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 27 พ.ค.2565 ที่ผ่านมา ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตาม “โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 33” ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของโครงการประกันรายได้ปีนี้

565000005162802

โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.-31 ก.ค.2565 จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว โดยการจ่ายส่วนต่างน้อยลงเพราะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ต้องจ่ายชดเชยแล้ว เพราะสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว และข้าวเปลือกหอมปทุมธานีก็ไม่ต้องจ่ายชดเชย เนื่องจากราคาสูงกว่าราคาเป้าหมายประกันรายได้

สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 33 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 13,620 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 380 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,604.14 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 395.86 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 11,074.83 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 925.17 บาท โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 33 สูงสุด ดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 6,080 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 11,875.80 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 14,802.72 บาท ทั้งนี้การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 ยังคงหลักการเช่นเดิม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เช่นเดียวกับปี 1 และปี 2

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 3 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน