ได้ฤกษ์ตัดแล้ว ต้นทุเรียนของภาควิชาพืชสวนคณะเกษตร ม.เกษตรฯครั้งแรกของทุ่งบางเขน ในรอบ 80 ปี อธิการบดีฯ โชว์ ทุเรียนปลูกใน กทม.-เมือง ได้

เพจคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไดโพสต์ข้อความว่า

ได้ฤกษ์ตัดแล้ว ต้นทุเรียน ของภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ม.เกษตรฯ ต้นทุเรียนกลางกรุง ครั้งแรกของทุ่งบางเขน ในรอบ 80 ปีโดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานในการตัดครั้งนี้ร่วมกับท่านคณบดีคณะเกษตรและหัวหน้าภาควิชาพืชสวน

%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99 12 1
ทุเรียนของ ม.เกษตรฯ

ทุเรียนที่ติดลูกในครั้งนี้ใช้เวลาฟูมฟักกันอยู่หลายปีนับตั้งแต่เริ่มปลูกต้นแรกและต้นอื่น ๆในช่วงปี 2560โดย อ.รัฐพล ฉัตรบรรยงค์เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้ เป็นงานวิจัยว่าจะสามารถปลูกได้ไหม ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีสภาพแวดล้อมแบบเมือง ซึ่งในปีนี้ก็ได้ผลิดอกออกผลด้วยกัน 33 ลูก ได้แก่พันธุ์ มูซานคิง กบสุวรรณ หนามดำ และจันทบุรี 9

%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99 10 1
ทุเรียนของ ม.เกษตรฯ

ชมคลิปที่นี่ https://www.facebook.com/reel/634241318559959

ด้านอธิการบดีฯ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ก่อนหน้าได้โพสต์เฟส ว่า ได้ทดลอง ผ่าทุเรียนที่หัวหน้าภาควิชาพืชสวน ได้นำมาจาก พื้นที่ทดลองภาควิชาพืชสวน ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ทดลองปลูกทุเรียน ที่เริ่มออกลูกปีนี้เป็นปีแรก จำนวนไม่กี่สิบลูก ท่านหัวหน้าภาคนำมามอบให้ลองชิมดูครับ สรุป ลูกขนาดกำลังเหมาะ กลม สีเขียวสด ผ่าง่าย ใช้มีดเจาะง่ายมากจากท้ายผล รสชาติ หอม หวาน มัน อร่อย เข้มข้น ไม่แฉะ ราคา คงคิดไม่ได้ เนื่องจากมีเพียงไม่กี่ลูกในปีนี้ ทดสอบให้เห็นว่า สามารถปลูกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้ผลผลิตได้ จึงเป็น ผลไม้ในเมืองและใน กทม. อีกชนิดหนึ่งได้

%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99 15 1
ทุเรียนของ ม.เกษตรฯ

หัวหน้าภาควิชา อาจารย์และนักวิจัย คือ ดร. รัฐพล และ ดร. เจนจิรา ได้เริ่มทดลองปลูกทุเรียนและมีทั้งล้มเหลวและเรียนรู้จนกระทั่งพบเทคนิคต่าง ๆ ทั้งด้านการทดลองพันธุ์ การจัดการดิน ปุ๋ย การป้องกัน และกำจัดโรค แมลง การแต่งทรงพุ่ม การจัดการด้านภูมิอากาศ ซึ่งกรุงเทพฯ อาจจะไม่เหมาะสมกับทุเรียน การผสมเกสร การดูแลก่อนการเก็บเกี่ยวที่มีกระรอกมากัดกินทุเรียน

%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99 19
ทุเรียนของ ม.เกษตรฯ

ภาควิชา อาจารย์ และนิสิต ร่วมกันเขียน คู่มือ และ บอกหลักการ เทคนิค trick ที่จะทำให้ปลูกทุเรียนในเมือง โดยเฉพาะในกรุงเทพ และปริมณฑล สำเร็จไม่ยากถ้าใส่ใจแต่ไม่ง่ายถ้าไม่หมั่นดูแล แต่ผมเชื่อว่าทุกท่านทำได้ถ้าตั้งใจ และได้รับการ train จากภาควิชาพืชสวน