พาณิชย์ ขึ้นทะเบียน GI ใหม่ “ผ้าตีนจกโหล่งลี้ลำพูน-มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ”

พาณิชย์ ประกาศ “ขึ้นทะเบียน GI” เพิ่มอีก 2 สินค้า “ผ้าตีนจกโหล่งลี้ลำพูน-มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ” มั่นใจช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างรายได้ให้ชุมชน เผยล่าสุดมีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ไทยแล้วรวม 158 สินค้า เตรียมลุยควบคุมมาตรฐาน เพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศต่อไป

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพิ่มอีก 2 สินค้า คือ ผ้าตีนจกโหล่งลี้ลำพูน และมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยการขึ้นทะเบียน GI ได้ช่วยให้เกิดการคุ้มครองชื่อสินค้าท้องถิ่นไทยให้เป็นสิทธิเฉพาะของชุมชน มีการควบคุมรักษามาตรฐานของสินค้า สร้างความเชื่อมั่นในแหล่งต้นกำเนิดของสินค้าที่มีคุณภาพ และช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยเฉพาะสินค้าเกษตรกรรมและหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและผลิตในท้องถิ่นนั้น

629821dc58526 1
ขึ้นทะเบียน GI เพิ่มอีก 2 สินค้า ผ้าตีนจกโหล่งลี้ลำพูน-มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ

สำหรับ “ผ้าตีนจกโหล่งลี้ลำพูน” เป็นผ้าซิ่นตีนจกทอจากเส้นฝ้าย จกด้วยมือชาวบ้านเกษตรกรอย่างประณีตตามกรรมวิธีดั้งเดิม องค์ประกอบของผ้าโดยมีองค์ประกอบของผ้า ได้แก่ แอวซิ่น (เอวซิ่น) ตัวซิ่น และตีนจก ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่น ผืนผ้าแน่นเรียบ เส้นฝ้ายไม่หลุดลุ่ย สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน กว่า 630,000 บาทต่อปี

ส่วน “มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ” เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้พันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4 รสชาติหวานละมุน ไม่หวานแหลม มีกลิ่นหอม เปลือกบาง เนื้อสีเหลืองอมส้ม เนื้อละเอียด ไม่มีเสี้ยน เม็ดเล็กแบนลีบ มีผลทรงรี ด้านขั้วผลมีขนาดใหญ่และเล็กลงที่ท้ายผลหรือปลายแหลม ผลสุกมีผิวสีเหลืองเข้ม หรือเหลืองทอง สร้างรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดสมุทรปราการกว่า 42,000,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้หลังจากขึ้นทะเบียนแล้ว กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเข้าไปผลักดันให้จังหวัดจัดทำระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าและการอนุญาตให้ใช้ตรา GI ไทย เพื่อให้ชุมชนมีกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ สินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งจะส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI ไทย โดยการพัฒนาสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดยุคใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและช่วยเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าในโมเดิร์นเทรด ศูนย์การค้าชั้นนำ ตลาดออนไลน์ และตลาดต่างประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลของสินค้า GI ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง ซึ่งที่ผ่านมา สินค้า GI ไทยของทั้ง 77 จังหวัด รวม 158 สินค้า สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดได้มากกว่า 40,000 ล้านบาท