ช่วงนี้ฝนตก ชาวสวนต้องเผชิญกับศัตรูตัวร้ายปาล์มน้ำมัน “หนอนหน้าแมว”

สภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก เตือน “ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน” ทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือ “หนอนหน้าแมว” โดย “หนอนหน้าแมว” จะกัดเข้าทำลายใบปาล์มน้ำมัน หนอนวัยเล็กจะกัดกินผิวใบ เมื่อหนอนโตขึ้นจะกัดกินจนใบขาด

ถ้าระบาดรุนแรง ใบจะถูกกัดจนเหลือแต่ก้านใบ ทำให้ผลผลิตลดลง ต้นชะงักการเจริญเติบโต และใช้เวลานานกว่าที่ต้นจะฟื้นตัว ถ้าเกิดการระบาดในแต่ละครั้ง จะใช้เวลาในการกำจัดนาน เนื่องจาก “หนอนหน้าแมว” มีหลายระยะในเวลาเดียวกัน เช่น ระยะหนอนและระยะดักแด้ ทำให้ไม่สามารถกำจัดให้หมดในเวลาเดียวกันได้

284544330 351351727144048 1047936846042959948 n
หนอนหน้าแมว

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

๑. การใช้วิธีกล
๑.๑ ตัดใบย่อยที่มีหนอนหน้าแมว หรือจับผีเสื้อ ซึ่งเกาะนิ่งในเวลากลางวันตามใต้ทางใบปาล์มน้ำมัน หรือเก็บดักแด้ตามใบและซอกโคนทางใบรอบต้นมาทำลาย

๑.๒ ใช้กับดักแสงไฟ โดยใช้แสงไฟ black light หรือ หลอดนีออนธรรมดา วางบนกะละมังพลาสติก ซึ่งบรรจุน้ำผสมผงซักฟอก ให้หลอดไฟอยู่เหนือน้ำประมาณ ๕-๑๐ เซนติเมตร วางล่อผีเสื้อช่วงเวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. ซึ่งสามารถช่วยกำจัดการขยายพันธุ์ในรุ่นต่อไปได้

๒. การใช้ชีววิธี
พ่นแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส Bacillus thuringiensis อัตรา ๓๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ซึ่งเชื้อแบคทีเรียนี้สามารถทำลายกลุ่มหนอนผีเสื้อทำลายปาล์มน้ำมัน และไม่เป็นอันตรายต่อแมลงที่มีประโยชน์

๓. การใช้สารเคมี
เริ่มพ่นสารฆ่าแมลงเมื่อพบ “หนอนหน้าแมว”เข้าทำลายบริเวณผิวใบ เฉลี่ย ๒๐ ตัวต่อทางใบ สารฆ่าแมลงที่ใช้ ได้แก่ เดลทาเมทริน ๓% อีซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ อีโทเฟนพร็อกซ์ ๒๐% อีซี อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ฟลูเบนไดไดอะไมด์ ๒๐% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๕ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล ๕.๑๗% เอสซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ฟิโพรนิล ๕% เอสซี อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ลูเฟนนูรอน ๕% อีซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรืออีมาเมกตินเบนโซเอต ๑.๙๒% อีซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือคาร์บาริล ๘๕% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๑๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ๒.๕% อีซี อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

๔. การใช้วิธีผสมผสาน
๔.๑ การใช้กับดักแสงไฟล่อผีเสื้อในช่วงที่ดักแด้กำลังออกเป็นผีเสื้อ สลับกับการใช้สารฆ่าแมลงหรือเชื้อแบคทีเรีย ในช่วงเป็นหนอนวัยเล็ก
๔.๒ การใช้เชื้อแบคทีเรียสลับกับการใช้สารฆ่าแมลง