เตือนล้งอย่าส่งออกทุเรียนต่ำเกณฑ์ เตรียมรื้อตรวจทุกกล่อง

ทีมเล็บเหยี่ยว เตือน “ผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน” แจ้งตรวจคุณภาพต้องอย่าเพิ่งบรรจุลงกล่องตามกติกา หากตรวจพบด้อยคุณภาพ จะให้รื้อและตรวจทุกกล่อง!!!

วันนี้ (19/4/65) ทีมเล็บเหยี่ยว พิทักษ์ทุเรียนไทย สวพ.6 เข้าตรวจคุณภาพทุเรียนหมอนทอง ในล้งทุเรียน เขต อ.นายาอาม จ.จันทบุรี พบทุเรียนบรรจุในกล่องทั้งหมดราว 5 ตัน รอการขนส่งทางรถตู้คอนเทนเนอร์ จึงประสานตำรวจ สภ.นายายอาม และฝ่ายปกครอง ร่วมเข้าตรวจสอบด้วย

S 26804332

โดยให้ผู้ประกอบการเปิดกล่องที่บรรจุทุเรียนออกมา 10 กล่อง และสุ่มตรวจ 3 ตัวอย่าง พบเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้ง ผ่าน 2 ตัวอย่าง คือ 28 / 32 และ 34 จากเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งมาตรฐาน คือ 32 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ คือ 2 ใน 3

จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ สวพ.6 พบว่า ทุเรียนที่รอการบรรจุส่งทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ก้ำกึ่ง ภาษาทุเรียน คือ การตัดเบียด และจากการตรวจผลพบว่า สียังไม่ได้เกณฑ์ แต่เมื่อตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้ง ผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จึงให้ผ่าน ซึ่งเรื่องนี้คนคัดของล้ง จะต้องใส่ใจสินค้าที่คัดเข้าล้งด้วย

นาย ชลธี นุ่มหนู ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เชิญผู้ประกอบการ ฟังคำเตือนต่อหน้าตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ถึงพฤติกรรมการบรรจุทุเรียนลงกล่องทั้งหมดก่อนจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบคุณภาพทุเรียนส่งออก เนื่องจากตามกติกาที่ตกลงร่วมกัน กำหนดไว้ว่า การแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรับรองคุณภาพ ห้ามบรรจุทุเรียนลงกล่องก่อน เพื่อจะได้ตรวจสอบทุเรียนทั้งหมดในเบื้องต้น และให้คัดแยกลูกที่ไม่ได้คุณภาพออกมา ซึ่งกรณีนี้ มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยโปร่งใส จึงว่ากล่าว และตักเตือน ซึ่งเจ้าของล้ง ยินดีรับฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่ด้วยดี

S 26804330

นาย ชลธี บอกอีกว่า ขอเตือนไปยังผู้ประกอบการส่งออก และเจ้าของล้งทุกแห่ง กติกาที่กำหนดขึ้นมีร่วมกันแล้ว ขอให้ทุกคนปฏิบัติตาม หากรายใดไม่ให้ความร่วมมือ ทาง สวพ.6 ก็จำเป็นที่ต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะการบรรจุทุเรียนลงกล่องก่อนแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจ ซึ่งหลังจากนี้ล้งใด ผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืน จะให้รื้อทุเรียนออกจากกล่องบรรจุทุกกล่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อป้องกันการยัดไส้ทุเรียนด้อยคุณภาพ(อ่อน) เข้าไปเกินมาตรฐานการส่งออกด้วย