“กลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกุดน้ำใส” จ.ขอนแก่น ต้นแบบความสำเร็จ ผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพ

นายนพดล ศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น (สศท.4) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการติดตามการดำเนินงานของ “กลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกุดน้ำใส” ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นับเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการทำนาแปลงใหญ่แบบอินทรีย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่มาตรฐาน GAP ข้าวและมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ดำเนินการผลิตและแปรรูปเป็นข้าวเจ้าหอมมะลิ 105 คัดคุณภาพดีชั้นเลิศ 100 % แบบครบวงจร อีกทั้ง ยังเป็นแม่ข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพให้แก่ วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป

323566126 489693293247207 4432935545772115784 n
ต้นแบบความสำเร็จ ผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพ

จากการติดตามของ สศท.4 พบว่า กลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกุดน้ำใส เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกรวม 3,225 ไร่ เกษตรกรสมาชิก 166 ราย โดยมีนายฉัตรนพวัฒน์ วีระศักดิ์ เป็นประธานกลุ่ม ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่นิยมปลูกข้าวพันธุ์ กข.6 และพันธุ์หอมมะลิ 105 พื้นที่ปลูกเป็นบริเวณพื้นที่ราบลุ่มลำน้ำพองขอนแก่น ถือเป็นแหล่งปลูกข้าวเจ้าหอมมะลิ 105 ที่มีคุณภาพดีชั้นเลิศอีกแห่งหนึ่งของภาคอีสาน สำหรับฤดูกาลผลิตในปี 2565/66 เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน และเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ให้ผลผลิตรวม 1,700 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 530 กิโลกรัม/ไร่

323408382 485286320378239 3795983359707845179 n
กลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกุดน้ำใส

ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกุดน้ำใส ผลิตข้าวด้วยความพิถีพิถันทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว รับรองพันธุ์ เพาะกล้า ปักดำ บำรุงดูแลรักษา เก็บเกี่ยว ตลอดจนการสีแปรสภาพเป็นข้าวสารเจ้าหอมมะลิ 105 ที่มีคุณภาพ ข้าวเต็มทุกเม็ด หุงฟูขึ้นหม้อ เนื้ออ่อนนุ่ม กลิ่นหอม กินรสอร่อยคุ้มค่าทุกคำเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค

323442470 846637586623372 5817030517906716832 n
กลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกุดน้ำใส

ด้านสถานการณ์ราคา ข้าวหอมมะลิพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข.6 ความชื้น 15% ของกลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกุดน้ำใส (ราคา ณ ไร่นา เดือนธันวาคม 2565) เฉลี่ยอยู่ที่ 13,000 บาท/ตัน ( 13 บาท/กิโลกรัม) ราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (11 บาท/กิโลกรัม) ส่วนราคาในรูปของข้าวสารแปรรูป บรรจุถุง 5 กิโลกรัม และ 1 กิโลกรัม ราคาอยู่ที่ 40 บาท/กิโลกรัม สำหรับการจำหน่ายผลผลิตข้าวพันธุ์ กข.6 และพันธุ์หอมมะลิ 105 ของกลุ่ม ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 60 จำหน่ายเป็นข้าวสารบรรจุถุงเพื่อส่งจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดใกล้เคียง ภายใต้แบรนด์“กลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกุดน้ำใส” ส่วนผลผลิตร้อยละ 20 จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยาย และผลผลิตร้อยละ 20 จำหน่ายแบบแกลบ รำข้าว ปลายข้าว

สำหรับผลสำเร็จการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกุดน้ำใส ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน) ทางกลุ่มได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิ ข้าวขาวและข้าวอินทรีย์กับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. สงขลาจำกัดและชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด เป็นการเชื่อมโยงข้าวสารจังหวัดขอนแก่นสู่ผู้บริโภคจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ทางกลุ่มได้มีการนำเทคโนโลยี เครื่องจักรกลทางการเกษตร มาใช้ในการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกเพื่อคัดเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และการแปรรูปจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารบรรจุถุง อีกทั้ง ได้มีการคัดเลือกสมาชิกและอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ GAP Seed การจัดทำแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนการผลิตจากแบบดั้งเดิม มาใช้ปัจจัยการผลิตแบบอินทรีย์ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทำให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้น นอกจากนี้ สมาชิกกลุ่มยังมีการทำกิจกรรมร่วมกันตามวาระและโอกาสสำคัญของงานบุญประเพณีในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 ทางกลุ่มมีกำหนดจะจัดงานบุญคูณลาน ซึ่งเป็นการทำบุญเพื่อรับขวัญข้าว ในวันที่ 25 มกราคม 2566 ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีในระหว่างสมาชิก ก่อให้ความสามัคคี และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเป็นอย่างมาก หากท่านใดสนใจข้อมูลสถานการณ์การผลิตและตลาด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณฉัตรนพวัฒน์ วีระศักดิ์ ประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร. 08 9943 1126