นายกฯ กำชับเร่งสางคดีทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์

‘มนัญญา’ เผยนายกฯ กำชับสางคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรฯ โดยเร็ว พร้อมขอดีเอสไอ-ปปง. สอบเชิงลึกกรรมการสหกรณ์ด้วย ทวงถามความจริงใจประธานสหกรณ์ฯ ร่วมสางทุจริต หลังปัดเข้าประชุม 2 ครั้งรวด

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิก แก่ประธานและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 แห่ง พร้อมด้วย นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากกรณีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ยักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายต่อสมาชิกสหกรณ์ และความน่าเชื่อถือของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอฝากให้ทุกสหกรณ์ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ กลับไปตรวจสอบระบบบัญชีให้ถูกต้อง และฝากสมาชิกทุกคนเป็นหูเป็นตาช่วยกันตรวจสอบการทำงานของกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยขอให้ดูสหกรณ์นี้เป็นตัวอย่าง ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯ และทุกหน่วยงานจะต้องร่วมกันแก้ไขสะสางคดีนี้ให้แล้วเร็จโดยเร็ว เพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลับคืนมา รวมถึงป้องกันความเสียหายในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์อื่นๆ

S 44777492

“พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่านมีความเป็นห่วงและได้กำชับในเรื่องของสหกรณ์ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ด้วยว่า ขอให้เร่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพราะท่านห่วงใยไม่อยากให้เกิดการทุจริตในระบบสหกรณ์ ดังนั้นเมื่อสหกรณ์เกิดความเสียหายจากการทำหน้าที่ที่บกพร่องก็ต้องมีการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กรณีนี้จึงได้ทำหนังสือผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เพื่อนำเรียนต่อท่านนายรัฐมนตรีสั่งการให้คดีนี้เป็นคดีพิเศษ ซึ่งกรณีนี้ดิฉันจะขอให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ขยายผลการสอบไปยังกรรมการสหกรณ์ทุกคนในชุดนี้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตยักยอกทรัพย์ของผู้จัดการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่การเงินหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะอยากเรียนให้ทราบว่าตลอดทั้งคืนวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา มีความพยายามขัดขวางไม่ให้เกิดการประชุมในวันนี้ขึ้น รวมถึงมีการส่งไลน์ต่อว่าดิฉันด้วยถ้อยคำไม่สุภาพ ซึ่งยอมไม่ได้ ดิฉันกำกับดูแลกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ต้องทำตามหน้าที่และยอมรับว่าเมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้น ตัวดิฉันเองก็อาย รมว.เกษตรฯ และปลัดเกษตรฯ ท่านก็อาย เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันทำงานสะสางเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด ไม่ยืดเยื้อ และขอฝากไปยังประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ว่าทำไมไม่ให้ความร่วมมือในการสะสางเรื่องนี้ เพื่อให้สอบข้อเท็จจริงได้เร็วที่สุด แต่กลับไม่เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งที่ 2 ที่ประชุมเรื่องนี้ แต่ส่งกรรมการท่านอื่นมาเข้าร่วมแทน และขอฝากถามว่าคุณสุภาพรนั้นคือใคร” รมช.มนัญญา กล่าว

นอกจากนั้น รมช.เกษตรฯ ยังได้สั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ไปพบสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบบัญชีถึงบ้าน เนื่องจากบางคนอายุมากอาจไม่สะดวกเดินทางมาตรวจสอบบัญชีเอง หรืออาจยังไม่ทราบข่าว โดยมีทั้งหมด 1,293 บัญชี แต่เบื้องต้นพบผู้เสียหาย 115 ราย คาดว่าหากลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วจะดำเนินการได้เสร็จก่อนก่อนเดือน พ.ค. นี้

S 44777498

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รายงานถึงตัวเลขสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งหมด 15 สหกรณ์ ได้แก่ 1. สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด สินทรัพย์ 6,500 ล้านบาท 2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด สินทรัพย์ 21,000 ล้านบาท 3. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด สินทรัพย์ 6,900 ล้านบาท 4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด สินทรัพย์ 8,900 ล้านบาท 5. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตรจำกัด สินทรัพย์ 12,500 ล้านบาท 6. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด สินทรัพย์ 1,800 ล้านบาท 7. สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด สินทรัพย์ 2,866 ล้านบาท 8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด สินทรัพย์ 3,500 ล้านบาท 9. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด สินทรัพย์ 2,200 ล้านบาท 10. สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม จำกัด สินทรัพย์ 2,200 ล้านบาท 11. สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด สินทรัพย์ 3,200 ล้านบาท 12. สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย 1 จำกัด สินทรัพย์ 350 ล้านบาท 13. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานองค์การสะพานปลา จำกัด สินทรัพย์ 34 ล้านบาท 14. สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จำกัด 70 ล้านบาท และ 15. สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จำกัด สินทรัพย์ 750 ล้านบาท สำหรับสินทรัพย์รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ จำนวน 2.8 ล้านล้านบาท

S 44777503

นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินการตรวจสอบติดตามแก้ไขปัญหาและวางแนวทางป้องกันการทุจริต ล่าสุดจากการตรวจสอบรายงานความเสียหาย ณ วันที่ 19 เมษายน 2565 พบยอดความเสียหายจำนวน 644 ล้านบาท สมาชิกที่เสียหาย 115 ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบทานตัวเลขให้ได้ยอดสุทธิ และทางตำรวจกำลังรอตัวเลขความเสียหายจริงดังกล่าวจากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด เนื่องจากสมาชิกบางท่านยังไม่สามารถเดินทางมาตรวจสอบบัญชีเองได้

S 44777508

นายประภากร อินทโสภา กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สหกรณ์ได้ดำเนินการไปแล้วใน 3 ประเด็น คือ 1. แจ้งความเสียหายต่อสน.นางเลิ้งให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ทั้งสองราย 2. อยู่ระหว่างการสอบทานตัวเลขความเสียหาย ซึ่งล่าสุด ณ วันที่ 19 เม.ย.65 มีผู้มาแจ้ง 115 ราย สินทรัพย์ 644 ล้านบาท ซึ่งต้องสอบให้ได้ข้อยุติ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพ.ค.นี้ ต้องสอบทานเนื่องจากบางรายเมื่อมายืนยันข้อเท็จจริงพบการเบิกจ่ายในบัญชี 10 รายการ แต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเจ้าตัวดำเนินการด้วยตัวเอง 8 ราย เป็นต้น และ 3. อยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะนำเงินของสหกรณ์มาจ่ายให้กับสมาชิกที่เสียหายว่าจะนำมาจากที่ไหน เบื้องต้นพบว่าสหกรณ์มีเงินลงทุนในสหกรณ์อื่นๆ 3 – 4 แห่ง สามารถนำมาชดเชยได้ ภายหลังคดีแล้วเสร็จ.