ทบ.-เกษตร ช่วยชาวบ้านป่าโมก จ.อ่างทอง แก้ปัญหาเพาะปลูก

กองทัพบกร่วมมือเกษตร จ.อ่างทอง จัดคลินิกสัญจรเข้าช่วยชาวบ้านป่าโมก แก้ปัญหาดินเปรี้ยวและเค็ม ที่กระทบต่อการเพาะปลูกพืช

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ร่วมกับเกษตรอำเภอป่าโมก จ.อ่างทอง จัดกิจกรรม”คลินิกเกษตรสัญจร”ขึ้น โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานด้านเกษตร คือ เกษตรอำเภอ และหน่วยทหาร คือกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 11 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 120 

โดยนำครูจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก ออกสัญจรเพื่อช่วยเหลือและให้ความรู้กับชาวบ้านตำบลโรงช้าง รวมทั้งแก้ปัญหาของเกษตรกร ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย 

D8F82853 3226 4C97 9578 A87EF6966B3C

โดยปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่นี้ คือ ดินเปรี้ยว-ดินเค็มทำให้กระทบต่อการเพาะปลูก เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจึงได้รวบรวมความรู้ และให้คำปรึกษา รวมทั้งให้คำแนะนำ ช่องทางแก้ไขปัญหาแบบเป็นกลุ่มและเฉพาะราย ตามปัญหาที่เกิดจริง 

516C6812 B5CF 4BC7 8F73 4F6F284A0DD0
8D9A9FED FEFD 42A0 8D36 046EC63B2F5C

ซึ่งการได้รับคำปรึกษาที่รวดเร็วและทันเหตุการณ์ ทั้งยังเป็นการบูรณา การช่วยเหลือดูแลอย่างมีประสิทธิภาพจากหน่วยงานที่มีความรู้ โดยตรง ก่อให้เกิดประโยชน์นำพาความสำเร็จในการทำการเกษตรมาให้เกษตรกรได้

สำหรับคลินิกเกษตรสัญจร ที่ พล.1 รอ ดำเนินการขึ้น หวังเป็นสื่อกลาง ช่องทางประสานงานระหว่างหน่วยงานวิชาการเกษตร และเกษตรกรในพื้นที่ ช่วยเติมเต็มช่องว่างในแก้ปัญหาของชาวบ้านที่อาจไม่ทราบช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่