’รมช.อนุชา‘ ชวนเที่ยวงานมหกรรมหุ่นฟางนกจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567 สืบสานงานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก

S 4243487
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 39 ประจำปี 2567 และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ผู้บริหาร นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดชัยนาท เข้าร่วม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 18 ก.พ.67 ณ เวทีกลางสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาท รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชัยนาทมากขึ้น

S 4243489

รมช.อนุชา กล่าวว่า จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 8 แสนไร่ อาชีพการทำนาจึงถือเป็นอาชีพหลักของชาวชัยนาท อย่างไรก็ตาม วัสดุที่เหลือใช้จากการทำนายังคงมีเหลืออีกเป็นจำนวนมาก จนเกษตรกรบางรายต้องเผาทิ้ง ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เกิดมลภาวะและทำให้ดินเสื่อมสภาพ ต่อมาส่วนราชการและเกษตรกรได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา จึงได้ริเริ่มนำฟางข้าวที่เหลือใช้มาสร้างสรรค์ทำเป็นหุ่นฟางนก ที่มีความประณีตงดงาม เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดชัยนาท และเป็นที่มาของการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่น และงานกาชาดจังหวัดชัยนาทที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน สร้างสีสันและดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายเงินหมุนเวียน นำรายได้เข้าสู่จังหวัด

S 4243490

“งานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ถือเป็นงานประเพณีที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดชัยนาท และยังเป็นงานประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่ได้มีการนำเอาฟางข้าว เศษวัสดุเหลือใช้จากทุ่งนา มาสร้างสรรค์ประดิษฐ์งานศิลปะเป็นหุ่นฟางนกยักษ์ และหุ่นฟางนกเล็ก ที่สามารถทำเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้ชาวชัยนาท จนมีชื่อเสียงและกลายเป็นงานประเพณีที่สืบทอดติดต่อกันมาอย่างยาวนานถึง 39 ปี ทั้งนี้ ขอฝากทุกท่านให้ช่วยกันสืบสานงาน พัฒนาต่อยอด สิ่งที่ดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในมิติใหม่ๆ ส่งต่อให้ลูกหลาน จึงขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมงานมหกรรมหุ่นฟางนกชัยนาท ได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 18 ก.พ.นี้” รมช.อนุชา กล่าว

S 4243492

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงหุ่นฟางนกนานาชนิด จำนวนกว่า 40 ตัว ทั้งประเภทหุ่นฟางนกไฮเทค และหุ่นฟางนกสวยงาม โมบายนกที่ทำมาจากวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ ประดับตกแต่งสีสันสวยงาม จัดแสดงอยู่ในภายสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ การออกร้านจำหน่ายของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท สินค้าโอทอป สินค้าเกษตร เป็นต้น

S 4243496
S 4243494
S 4243495
S 4243493
S 4243499