ธรรมนัส นำพสกนิกรชาวจังหวัดพะเยา พร้อมใจสวมเสื้อสีม่วง แสดงจุดยืนในการปกป้องและถวายกำลังใจแด่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

21848

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัดพะเยา และประชาชน พร้อมใจสวมเสื้อสีม่วง เพื่อแสดงจุดยืนในการปกป้องและถวายกำลังใจ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา

21843

       

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นถวายแจกันดอกไม้ ตามด้วยนำกล่าวคำแสดงความจงรักภักดี โดยมีใจความว่า นับเป็นเวลากว่า 68 ปี ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักอย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย ทรงแสวงหาความรู้และนำวิชาการความรู้ทั้งหลายมาบำเพ็ญพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง ทรงใฝ่พระทัยในการทรงงานเพื่อพสกนิกรของพระองค์ และเนื่องในโอกาสใกล้วันพระราชสมภพที่จะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2567 นี้ เหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดพะเยา ขอพร้อมใจกันแสดงกำลังปกป้อง และขอถวายพระพรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงมีพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมของปวงชนชาวไทยสืบไปชั่วกาลนาน

21844
21835
21834
21845