หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช เข้าตรวจสอบห้องเย็นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พบผู้ประกอบการทำความผิดและยึดอายัดซากสัตว์กว่า 400 ตัน มูลค่าประมาณ 35 ล้านบาทเศษ

S 101793848

พันเอกรวิรักษ์ สัตตบุศย์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพญานาคคราช เปิดเผยว่า ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 50 นาย เข้าตรวจสอบห้องเย็นและแผงจำหน่ายเนื้อโค สุกร และไก่กว่า 10 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจากการตรวจสอบพบการกระทำความผิดของห้องเย็นบริษัทโชคอนันต์ เกรทคูล จำกัด ตั้งอยู่ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยห้องเย็นดังกล่าวขาดการต่อใบอนุญาตค้าซากสัตว์หรือหากำไรในลักษณะคนกลาง และพบซากสัตว์ที่ไม่สามารถสำแดงที่มา จำนวนรวม 341,400 กิโลกรัมเศษ มีมูลค่า 35,660,000 บาทเศษ จำแนกเป็นซากโค 30,000 กิโลกรัมเศษ ซากสุกร 182,000 กิโลกรัมเศษ ซากไก่ 128,000 กิโลกรัมเศษ ซึ่งการขาดต่อใบอนุญาตดังกล่าวนั้น เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับบริษัทดังกล่าว และในส่วนของการที่ไม่สามารถแสดงที่มาที่ไปของซากสัตว์ในห้องเย็นได้

S 101793835

เจ้าหน้าที่ได้ทำการอายัดซากสัตว์ไว้เพื่อให้โอกาสผู้ประกอบการนำเอกสารมาแสดงภายใน 15 วัน หากไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงถึงที่มาที่ไปของซากสัตว์เหล่านี้ได้ ผู้ประกอบการจะถูกดำเนินคดีตามความผิดในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 22 กล่าวคือห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว มีโทษตามมาตรา 65 ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

S 101793865
S 101793856
S 101793893 1
S 101793903 1
S 101793907
S 101793886
C69D4774 1F6D 4478 ABA1 45076415C5C9
6EB24DD6 DBFF 4497 B6CB FA89B62B9AF3