หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช ร่วมสกัดจับลักลอบขนไข่ดิบ นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

S 52945027

พันเอกรวิรักษ์ สัตตบุศย์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2567 เวลา 17.30 น. หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราชได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว ว่ามีการลักลอบขนสินค้าปศุสัตว์ ประเภทไข่เป็ดฟักตัว เข้ามาในราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย ริมถนนดงงู-ป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งบริเวณดังกล่าว เป็นหน้าด่านที่มีหน่วยความมั่นคงช่วยดูแลรับผิดชอบเป็นหน่วยหลัก การดำเนินการจึงต้องประสานหน่วยงานความมั่นคงชายแดน โดยสินค้าปศุสัตว์ประเภทสัตว์กีบคู่ห้ามนำเข้าทุกชนิด เนื่องจากประกาศเป็นเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย สินค้าประเภทสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกห้ามนำเข้าทุกชนิด ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนก อย่างไรก็ตามได้มีการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ประเภทไข่เป็ดฟักตัวเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

S 52945029

โดยหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราชได้ร่วมกันจับกุมผู้กระทำความผิด เป็นชายอายุ 49 ปี สัญชาติไทย พร้อมด้วยของกลาง จำนวน 14 รายการ หนึ่งในนั้นเป็นไข่ตัว หรือไข่เป็ดดิบที่กำลังฟักใกล้เป็นตัว โดยได้นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งถูกตั้งข้อกล่าวหากระทำผิด

S 52945031

1.เคลื่อนย้ายชากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต ตามมาตรา 31 ของ พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

2.มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี ตามมาตรา 203 แห่ง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

3. มีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี ตามมาตรา 204 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

4.ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตขาย หรือนำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบัน เว้นแต่ได้รับอนุญาต
พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510

5.ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 35(2), มาตรา 92, มาตรา 94 พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564

6. ผู้ใดนำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซี่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร พ.ร.บ.ศุลกากร
พ.ศ.2560

S 52945030

สำหรับข้อมูลรายงานการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตร ประเภทซากสัตว์ (ไข่เป็ดฟักตัว) ในช่วงที่ผ่านมา มีการจับกุมการลักลอบนำเข้าไข่เป็ดฟักตัวลักลอบขายที่ตลาดโรงเกลือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก โดยลักลอบนำเข้าทางช่องทางธรรมชาติ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2562

S 52945032