กรมวิชาการเกษตร ผนึกกำลัง ทีมเฉพาะกิจพญานาคราช บุกเข้าตรวจค้นสถานที่ผลิตปุ๋ยและวัตถุอันตรายทางการเกษตรไม่ได้รับอนุญาต มูลค่า 7.2 ล้านบาท

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร โดยเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ทีมเฉพาะกิจพญานาคราช ร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจกองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (กก.2 บก.ปคบ.) บุกเข้าตรวจค้นสถานที่ผลิตปุ๋ยและวัตถุอันตรายทางการเกษตรไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย

259656

         

นายไกรสิงห์ ชูดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เปิดเผยว่า จากการสนธิกำลังเข้าตรวจค้นสถานที่ผลิตปุ๋ย และวัตถุอันตรายทางการเกษตร แห่งหนึ่งพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยมูลค่ารวม 7.2 ล้านบาทดังนี้

259657

1. ปุ๋ยที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียน มีความผิดตามมาตรา 30(5) ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตเพื่อการค้า ขาย หรือนำเข้าปุ๋ย ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ มีโทษตามมาตรา 72 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท ตาม พ.ร.บ ปุ๋ย 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 4 รายการเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ได้เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิชาการเกษตร และอายัดของกลางทั้งหมด จำนวน 889.56 ลิตร

259658

2. วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (ชีวภัณฑ์) มีความผิดตามมาตรา 45(4) ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ มีโทษตามมาตรา 79 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ได้เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิชาการเกษตร และอายัดของกลางทั้งหมด จำนวน 90.12 ลิตร

259659

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวในตอนท้ายว่า การเลือกซื้อปุ๋ยให้ได้คุณภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง โดยเริ่มจากการตรวจฉลากตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยที่ฉลากบรรจุปุ๋ยต้องเป็นภาษาไทยและต้องแสดงข้อความดังนี้ สูตรปุ๋ย ชื่อทางการค้า และ ประเภทของปุ๋ย เครื่องหมายการค้า ทะเบียนปุ๋ย ปริมาณธาตุอาหารรับรอง อินทรียวัตถุรับรอง หรือจุลินทรีย์รับรอง น้ำหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุ๋ยตามระบบเมตริก ระบุที่ตั้งสำนักงานและสถานที่ผลิตของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย ทั้งหมดนี้จะแจ้งไว้บนหีบห่ออย่างชัดเจน หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร โทร. 02-579 7986 หรือเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ผิดกฎหมาย สายด่วน 1174

259660