ธ.ก.ส.จัด “ตลาดนัดของดีวิถีชุมชน”ประจำเดือนมิ.ย.65 รวบรวม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกษตรกร

ธ.ก.ส.จัดตลาดนัดของดีวิถีชุมชน ประจำเดือนมิ.ย. 65 รวบรวมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกษตรกรลูกค้า”กว่า 75 ร้านค้าเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ “เกษตรกรลูกค้า” วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs เกษตร 29 มิ.ย. -1 ก.ค.นี้ ณ บริเวณหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กทม.

สมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.จัดงาน “ตลาดนัดของดีวิถีชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2565” ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน เพื่อให้เกษตรกรลูกค้า วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ได้มีสถานที่และช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าอันเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้โดยในครั้งนี้ มีบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 75 บูธ เช่น ข้าวสาร ผลไม้ตามฤดูกาล อาหารทะเลแปรรูป ผ้าพื้นเมือง เครื่องประดับมุก/เครื่องเงิน เป็นต้น

S 343834628 1024x1024 1

ในโอกาสนี้ ธ.ก.ส. ขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมชิม ชม ช้อป สินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ในงาน “ตลาดนัดของดีวิถีชุมชนประจำเดือนมิถุนายน 2565” เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพและเป็นกำลังใจให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ในการผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจฐานรากและประเทศต่อไป

ก่อนหน้านี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)เคยเยี่ยมชมตลาดนัดของดีวิถีชุมชนและให้กำลังใจเกษตรกรที่เข้า
ร่วมจำหน่ายสินค้าเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณด้านหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งมีการรวบรวมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนกว่า75 ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาล
สินค้าอาหารทะเลแปรรูป สินค้าเกษตรแปรรูป รวมไปถึงเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่เกษตรกรลูกค้า วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs เกษตร โดย ธ.ก.ส. จัดงานเป็นประจำทุกเดือน