สารวัตรเกษตรไซเบอร์ ลุยไม่หยุด จับอายัดชีวภัณฑ์ผิดกฎหมายที่สิงห์บุรี

S 6119532

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร มอบหมายให้นายอำนาจ รุ่งจรูญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มสารวัตรเกษตร สคว. ร่วมบูรณาการกับ เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร สวพ.5 ศวพ.อุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ. เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารกำจัดวัชพืชน้ำหมักชีวภาพ ตราบัวชมพู สูตรเผาไหม้ ตามที่ได้รับร้องเรียนและผลวิเคราะห์ตรวจพบสารกลูโฟซิเนต ขณะเข้าตรวจพบว่าสถานที่ดังกล่าว ร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิต ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี พบสินค้าที่ต้องสงสัยว่าเป็นวัตถุอันตราย จำนวน 3 รายการ

messageImage 1710827768371

คือ 1. น้ำหมักชีวภาพ ตราบัวชมพู สูตรเผาไหม้ จำนวน 19.75 ลิตร

2.หัวเชื้อจุลินทรีย์ TRICHODERMA จำนวน 395 ลิตร

3.หัวเชื้อจุลินทรีย์ Metarhizium + Beayverua จำนวน 10 ลิตร

messageImage 1710827775715

พบปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองอาหารเสริม 1 รายการ คือ แคลเซียมโบรอน จำนวน 25 ลิตร และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับผลิต คือ ฉลาก บรรจุภัณฑ์เปล่า ลังเปล่า จึงได้ยึดอายัดไว้ทั้งหมด และเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบ จำนวน 4 รายการ มูลค่าความเสียหาย 50,000 บาท

messageImage 1710827783329

ประเด็นความผิดเบื้องต้น

1.ผลิตและครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.ผลิตและครอบครองวัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียน