เกษตรฯ ผนึกกำลังสภาอุตสาหกรรม จัดใหญ่ “FTI Expo 2022” หวัง Restart Thailand 

เกษตรฯ ผนึกกำลังสภาอุตสาหกรรม จัดใหญ่ “FTI Expo 2022” หวัง Restart Thailand ให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเข้มแข็ง ภายใต้แนวคิด BCG ECONOMY

นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “FTI Expo 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIES for Stronger Thailand ฉากทัศน์ใหม่ อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต เพื่อประเทศไทยที่แข็งแรงกว่าเดิม” 

7CC409EE 9E75 43AF 889E 240309185DFA

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจัดงาน “FTI Expo 2022” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศให้เศรษฐกิจกลับมาเข้มแข็งใหม่ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา 

โดยมุ่งหวังที่จะแสดงศักยภาพ ยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมในระดับประเทศภายใต้แนวคิด BCG ECONOMY สร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดใหม่ๆ พร้อมระดมสุดยอดผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ และสร้างการยอมรับต่อผลิตภัณฑ์ไทยที่มีการเชื่อมโยงสู่ระดับสากล รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระดับภูมิภาคให้เกิดการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจในภูมิภาค เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากการจับจ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากการจัดงาน

A6DBA653 6D73 4661 B1C8 3F23CC112634

“ในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัด 14 หน่วยงาน ร่วมออกบูธนำเสนอผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สอดคล้องกับแนวความคิด “SHAPING FUTURE INDUSTRIES” อาทิ กรมการข้าว จัดแสดงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปข้าวที่สร้างมูลค่าเพิ่มและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ กรมประมงกับการนำวัสดุเหลือใช้ภาคการเกษตรมาใช้ประโยชน์เพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควัน กรมหม่อนไหม นำเสนอไหมเหลืองเมืองเหนือ เพื่ออุตสาหกรรมด้วยตลาดนำการผลิต และกรมปศุสัตว์ จัดแสดงนิทรรศการEAT Cricket To Save The Planet และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด เป็นต้น” นายชาตรี กล่าว

8A8BFC8E 79D3 4E84 ABB6 6A1F8F2B0E46

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะ FTI FUTURE FORUM – ร่วมฟังอนาคตประเทศไทยจากนายกรัฐมนตรีและสุดยอดผู้บริหารภาครัฐและเอกชนชั้นนำของประเทศ 

โดยในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 – 12.00 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้นาย ฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พลิกโฉมเกษตรไทย (Disruptive Change) ด้วยแนวคิด BCG พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” ด้วย 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมงาน “FTI EXPO 2022 – SHAPING FUTURE INDUSTRIES for Stronger Thailand ฉากทัศน์ใหม่ อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต เพื่อประเทศไทยที่แข็งแรงกว่าเดิม” ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน- 3 กรกฎาคม นี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

D56C06BA 1F10 4B7A 8491 72F47AE1F1FF