ชม’ฟาร์มเกษตรใต้แผงโซลาร์’ ใหญ่กว่า 700 ไร่ในไหหลำ ตอนใต้ของจีน ส่งเสริมการฟื้นฟูชนบท

432447135 834869498682095 7875965558176888214 n

ชมเรือนกระจกเพาะปลูกพืชผักที่สร้างขึ้นด้านล่างแผงโซลาร์เซลล์ทอดยาวเรียงรายของสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งหนึ่ง ในหมู่บ้านหวังถังหนาน เมืองเหวินชาง มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ทางตอนใต้ของจีน

433438369 834869635348748 4716500771798109675 n

.

ครั้งหนึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เคยประสบปัญหาพื้นที่เพาะปลูกที่เป็นทรายและมีความเค็ม-ด่าง จึงได้มีการเสาะหารูปแบบการพัฒนาใหม่ที่ผสมผสานการเกษตรเข้ากับสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีส่วนส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

432432212 834869608682084 6891412201604804742 n

.

สถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,700 หมู่ (ราว 708 ไร่) ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทต้าถัง ไห่หนาน เอนเนอร์จี ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (Datang Hainan Energy Development Co.) บนพื้นที่รกร้าง

431973322 834869565348755 8116586318840904270 n
432460211 834869618682083 2808197320325079715 n
432005036 834869665348745 2061620546712134541 n
432533123 834869585348753 8858261519558567468 n

.

ที่มา เนื้อข่าวและภาพจาก China Xinhua News