ปธ.กมธ.การเกษตรฯ“ เผยตั้งคณะทำงานร่วมแก้ปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ ยันช่วยหน่วยงานรัฐ ไม่แย่งทำงาน แต่จะเป็นกองหนุนให้เจ้าหน้าที่

ร่วมแก้ปัญหาทุเรียนภาคตะวันออก “ศักดินัย นุ่มหนู ปธ.กมธ.การเกษตรฯ“ เผยตั้งคณะทำงานร่วมแก้ปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ สนับสนุนหน่วยงานรัฐ ยืนยันไม่แย่งทำงาน แต่จะเป็นกองหนุนให้เจ้าหน้าที่ หากเจอแรงกระแทก

มีรายงานว่า นายศักดินัย นุ่มหนู ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ มีคำสั่งที่ 1/2567 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ ติดตามข้อมูลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ภาคตะวันออก 13 คน ประกอบด้วย นายชลธี นุ่มหนู ประธานคณะทำงาน นายกฤตติเดช อยู่รอด เลขานุการ 

ส่วนคณะทำงานประกอบด้วย นายเรือง ศรีนาราง นายวิรัช สว่างรัตน์ นายภานุศักดิ์ สายพานิช นายประสาทพร ศรีสกุลเดช นาวาโทสมชัย สุขเสถียร นายอนันต์ บรรทิตวงค์ นายวสันต์ รื่นรมย์ นายทรงธรรม ชำนาญ นายจรูญ โพธิ์ทอง นายเสกสม แจ้งจิต และนายสะอาด ภูกัน

โดยให้ ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามข้อมูลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคตะวันออก เสนอแนะข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกผลไม้แก่ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 

IMG 0480

นายศักดินัย ระบุว่า ภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตผลไม้ส่งออกที่สำคัญของประเทศ ในแต่ละปีมีการส่งออกผลไม้ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลำไย เงาะ และลองกอง ไปยังตลาดต่างประเทศเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 1 แสนล้านบาท คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร จึงให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการส่งออกผลไม้และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการส่งออกผลไม้ในภาคตะวันออก

สำหรับแนวทางการทำงานของคณะทำงาน ชุดนี้ นายศักดินัย ระบุว่า จะไม่ทำงานแข่งกับส่วนราชการ แต่จะเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนส่วนราชการให้เกิดความคล่องตัว หรือหากมีปัญหาระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ถูกข่มขู่ หรืออื่นๆ คณะทำงานชุดนี้จะประสานการทำงานให้ ปธ.กรรมาธิการการเกษตรฯ เพื่อประสานกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพราะเห็นได้จากสมัยที่นายชลธี เคยรับราชการและรับผิดชอบเรื่องแก้ปัญหาทุเรียนอ่อน ยังเคยเจอเล่ห์เหลี่ยมผู้ค้า และกลุ่มทุนสารพัด หากไม่มีการสนับสนุนให้ภาครัฐควบคุมคณภาพทุเรียนได้เต็มที่อาจทำให้บสงคนใช้ช่องว่างหน่วยงานของรัฐหาผลประโยชน์ และกระทำการที่อาจทำให้คุณภาพผลไม้ (ทุเรียน) ภาคตะวันออกเสียหายได้